Valsts vairs nefinansē Irbenes radioteleskopu kompleksu

4 komentāri
Valsts vairs nefinansē Irbenes radioteleskopu kompleksu
SKIRMANTE BALČIŪTE, LNT ZIŅAS

Diviem Irbenes radioteleskopiem šogad nav piešķirts valsts finansējums. Ventspils Starptautiskajam radio-astronomijas centram un Ventspils Augstskolai naudas kompleksa uzturēšanai neesot. Zinātnieki atzīst, – ja līdzekļus neatradīs, radioteleskopi un ar tiem veicamie arī starptautiskie pētījumi var aiziet postā.

“Mūsu mērķis ir novērot Saules radiostarojumu, konstruēt radiokartes un novērot Saules aktivitāti. Tas, ko mēs darām, ir tā saucamie spektrupoliemtiskie novērojumi. Un mēs bijām vieni no pirmajiem, kas tos pirmie taisīja vispār pasaulē,” stāsta Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra vadošais pētnieks Dmitrijs Bezrukovs.

Laikā no 2013. gada Ventspils radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa atjaunošanā un attīstībā ieguldīti teju 15 miljoni eiro. Saskaņā ar zinātnes apakšprogrammas 6. punktu līdz šim radioteleskopu uzturēšanas izmaksas sedza valsts. Bet šā gada budžetā Ventspils radioastronomijas centram nepieciešamie 343 000 eiro vairs nav piešķirti. Opozīcijas priekšlikumu tomēr rast tam naudu Saeima noraidīja.

“Jāuzsver, ka šis ir valsts objekts. Starptautisks objekts. Tāda nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Šī naudiņa uzturēšanai – tas ir pats, pats minimums. Mums ir ļoti, ļoti šis valsts atbalstošais plecs nepieciešams,” norāda Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš.

Nauda vajadzīga teleskopa 5000 caurulīšu ikgadējai apkopei, apsardzei, apkurei, kā arī elektroenerģijas rēķinu apmaksai, kas veido apmēram 43 000 eiro gadā.

Pēc noteikta grafika antena maina pozīciju, un vienā tādā griešanās reizē iztērē 25 kilovatus.

Pašai Ventspils Augstskolai Irbenes radioteleskopu uzturēšanai naudas nav. Pētniecības projektos piesaistītos vairāk nekā 5 miljonus eiro tam tērēt arī nevarot.

“Šī naudiņa ir domāta konkrētiem mērķiem, konkrētiem pētījumiem, no kuriem nav iespējams izmantot finansējumu infrastruktūras uzturēšanai,” turpina rektors.

Pēc svētkiem Ventspils Augstskolas rektors tiksies ar finanšu ministru un Ministru prezidentu, lai pārliecinātu politiķus tomēr rast iespēju piešķirt finansējumu radioteleskopu uzturēšanai, citādi jau tuvākajā laikā to darbību var nākties apturēt.
4 komentāri