Komentāri

Šī gada 14.februārī tika godināti 11 aizvadītā gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvi Latvijā. Kopumā Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) izvērtēja vairāk nekā 50 iesniegtos priekšlikumus dažādās zinātņu nozarēs. Par pētījumu “Lokanu magnētisko stīgu modelēšana un sintēze” balvu saņēma LZA akadēmiķis Andrejs Cēbers un Dr.phys. Kaspars Ērglis.

Lokanas magnētiskas stīgas var veikt darbības, kas līdzīgas tām, kuras izmanto mikroorganismi pašdzenošas kustības nodrošināšanai, dažādu pārneses procesu veikšanai. Viens no ilgtermiņa mērķiem biomedicīnā un biotehnoloģijās ir vadāma transporta nodrošināšana.

Mikrodzinēji uz lokanu magnētisku stīgu bāzes var būt viens no iespējamiem tā realizācijas veidiem. Izmantojot lokanas magnētiskas stīgas, var realizēt procesus, līdzīgus tiem, ko organismā nodrošina skropstiņas (cilia – angļu val.) un līdzīgas sistēmas, kas var būt interesanti arī pielietojumiem mikrofluidikā.

Tomēr, iespējams, pats vērtīgākais šo pētījumu rezultāts ir Magnētisku mīkstu materiālu laboratorijas (MMML) izveide, kuras sākotnējais darba virziens bija tieši saistīts ar izveidoto mikrodzinēju modeļu eksperimentālu verifikāciju.

Laboratorija vairāk nekā 10 gadu ilgā periodā ir sekmīgi attīstījusies, un šobrīd tajā tiek veikti interesanti pētījumi mīksto materiālu un bioloģiskās fizikas jomās.

Var uzskatīt, ka lokanu magnētisku stīgu pētījumi MMML tika aizsākti 2003. gadā, kad tika izveidots, iespējams, pirmoreiz pasaulē, lokanas magnētiskas stīgas modelis un skaitlisks algoritms tās dinamikas modelēšanai.

Ieskaitot maģistratūras un doktorantūras studentus, kopumā lokanu magnētisku stīgu pētījumos ir piedalījušies deviņi pētnieki no Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes un Biomedicīnas studiju un pētījumu centra. Daži no pētījumiem veikti sadarbībā ar D.Didro Parīzes Universitāti un Barselonas Universitāti.

Pievēršanās šai tēmai bija loģisks pētījumu turpinājums, kad tika saprasts, ka agrāk izveidotie stipri izstieptu magnētisku pilienu modeļi, tos attiecīgi vispārinot, var tikt izmantoti dažādu eksperimentu aprakstiem, kuri sāka parādīties 2003. gadā. Tā rezultātā tika izveidots oriģināls lokanu magnētisku stīgu modelis, kurš vēlāk tika sekmīgi izmantots dažādu agrāk nezināmu parādību aprakstīšanai.

”Gada balvas zinātnē 2016” pasniegšanu ceremoniju organizēja Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Zinātnes fondu. Apalvošanas ceremonijas ģenerālsponsors LNK Group.

Lasi vēl