Mūsu rīcība nu ir apjomīgs un unikāls pētījums par skaņu rīkiem un instrumentiem Latvijā

0 Komentāru

Apkopojot vēstures, organoloģijas, folkloristikas, valodniecības un citus datus, Latvijas Universitātes profesors un mākslas zinātņu doktors Valdis Muktupāvels ir izstrādājis kvalitatīvi jaunu skatījumu uz Latvijas tautā dažādos laikmetos lietotiem skaņu rīkiem.

Foto: Ekrānšāviņš no video

“Viena no Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātībām ir mūzika un mūzikas instrumenti, un tradicionālie instrumenti ir, varētu teikt, ļoti nozīmīga šī mantojuma daļa. Tie ir laiku pa laikam aprakstīti, dažādos pētījumos ir apskatītas atsevišķas mūzikas instrumentu īpašības, kvalitātes, taču kopumā tādu strukturētu pētījumu līdz šim nav bijis,” skaidro pētījuma autors.

Valdis Muktupāvels

Valdis Muktupāvels
Latvijas Universitātes profesors un mākslas zinātņu doktors

“Mana pētījuma mērķis bija ne tikai apkopot ziņas par mūzikas instrumentiem, bet pats svarīgākais – atrast un klasificēt, tipoloģizēt visus instrumentu veidus, vispirms jau morfoloģiskos veidus un tālāk arī dažādus muzicēšanas kontekstus, instrumentu lietojumu, muzikālās īpašības un tamlīdzīgi.”

“Mūsu apziņā bieži vien mūzikas instruments un tā nosaukums ir saistīti cieši un viennozīmīgi, taču tādā pētījumā ir jāatbrīvojas no šāda, faktiski, aizsprieduma un jāpēta atsevišķi gan tie morfoloģiskie veidi, kas arī pamatā tika darīts manā pētījumā, un tālāk jau katram morfoloģiskajam instrumenta veidam var apskatīties, kā tautas tradīcijā ir bijuši nosaukšanas veidi. Izrādās vienam un tam pašam morfoloģiskajam veidam var būt divi, trīs, pieci, desmit, pat divdesmit dažādi nosaukumi,” norāda V. Muktupāvels.

“Šis ir tas galvenais uzdevums, ko vajadzēja darīt, – tātad savā veidā strukturēt zināšanas par mūzikas instrumentiem Latvijā. Pētījuma rezultāti ir apkopoti grāmatā, monogrāfijā “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā”. Šeit es apzināti izvēlējos teritoriālu definīciju, respektīvi Latvija, nevis latviešu tautas mūzikas instrumenti. Instrumenti ceļo no kultūras uz kultūru, un līdz ar to izsekot to ceļošanas gaitām, izsekot izplatības areāliem, – tas arī bija viens no svarīgiem uzdevumiem, un, manuprāt, tas šeit grāmatā ir paveikts,” stāsta grāmatas autors.

Foto: Ekrānšāviņš no video

Kultūrā šis pētījums ir nozīmīgs tāpēc, ka ir izcelti gaismā daži instrumentu veidi, kas līdz šim vispār nav aprakstīti.

Latvijas kultūras vidē šis pētījums ir jau novērtēts, guvis atzinību un tiek gatavots angliskais tulkojums, līdz ar to angļu izdevums. Tas ļaus grāmatai parādīties līdzās citiem darbiem Londonas grāmatu gadatirgū šā gada pavasarī.

0 Komentāru