40% sauszemes karavīru cieš no pēdu pārslodzes traumām

5 komentāri

Latvijas zinātnieku atklājumi, cerams, palīdzēs uzlabot Latvijas karavīru veselību. Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pētniece Darja Ņesteroviča atklājusi kāpēc 40% Latvijas bruņoto sauszemes spēku kareivju sāp kājas un pēdas.

“Skatāmies, kā tā locītava kustas telpā.” Pētījuma autore, tehniskā ortopēde Darja Ņesteroviča rāda pētījuma video materiālus, kur redzams, kā viņa testēja karavīru gaitu. “Izrēķinājām dažādus rādītājus basām kājām un paskatījāmies tos pašus rādītājus, ejot ar apaviem. Bumbiņas nomarķē locītavu vietas.”

Pētniece norāda, ka pētīt karavīru kāju pārslodžu traumas viņa nolēma tāpēc, ka bruņotajos sauszemes spēkos ar minētajām problēmām sastopas ļoti daudz karavīru: “Pēc mana pētījuma datiem, kas ir tikai Latvijā un tikai par kājām un tikai pārslodzes tipa traumas, tie bija 40% aptaujāto.”

Pētījuma laikā Darja Ņesteroviča atbildes meklēja vairākos virzienos. Viņa apstiprināja, ka bieži kareivjiem pārslodzes iemesls ir viņu pēdu uzbūve: “Skaidrs, ja viņš ar basu kāju iet jau ar novirzi, ka tur atšķiras labā no kreisās kājas, tad ar apavu tā asimetrija būs redzama.”

Latvijas kareivjiem zābaki ir visai labi, norāda pētniece. Taču īpaši bieži karavīri izvēlas pārāk maza izmēra zābakus. “Ja ir visu laiku pierasts drusciņ to izmēru par mazu izvēlēties, tas, protams, provocē uz dažādiem iekaisumiem un traumām.”

Slodzes laikā pēdu tilpums palielinās un zābaks, kas labi derēja piemērīšanas brīdī, mācību laikā jau ir par mazu. Pētījuma autore veidos vairākas ieteikumu vadlīnijas Aizsardzības ministrijai. Viena no vadlīnijām paredzēs ieviest vienotus noteikumus karavīru apavu izvēlē.

“Apavu izvēli izmēra ziņā var standartizēt, tam ir standarta pieejas. Tur vajag speciālas iekārtas, kas mēra pēdas garumu, platumu un viss,” norāda pētniece.

Tāpat ir iespējas mazināt pārslodzes un traumas karavīriem, kuriem jau sākotnēji ir pēdu īpatnības, taču tās ir jāapzina jau rekrutēšanas laikā.

Darja Ņesteroviča pētījumu veica ciešā sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Viņa ieguva Aizsardzības ministrijas augstu novērtējumu par šā pētījuma veikšanu.
5 komentāri