PTAC konstatējis vairākus pārkāpumus influenceru “Instagram” ierakstos

Pievienot komentāru
PTAC konstatējis vairākus pārkāpumus influenceru “Instagram” ierakstos
Ilustratīvs foto. (ZUMAPRESS / SCANPIX)

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pērn konstatējis vairākus reklāmas pārkāpumus influenceru sociālās saziņas vides “Instagram” ierakstos, informēja PTAC pārstāve Evija Lene.

Ņemot vērā, ka patlaban viens no populārākajiem preču un pakalpojumu reklamēšanas veidiem ir sadarbība ar satura veidotājiem jeb influenceriem, PTAC 2019.gadā īstenoja uzraudzības projektu “Situācijas izpēte, uzraudzība par “influenceru” mārketingu sociālajos tīklos un ieteikumu izstrādāšana”.

Projektā sociālās saziņas vidē “Instagram” PTAC konstatējis vairākus pārkāpumus, piemēram, influenceri nenorāda informāciju par publicētā satura komerciālo raksturu – attiecīgās informācijas veidošana un publicēšana ir apmaksāta, sponsorēta vai citādi materiāli motivēta, kā arī maldinoša reklāma, kurā produktam piedēvētas neesošas “brīnumainas” īpašības.

Influenceri “Instagram” arī neievēro īpašās reklāmai noteiktās prasības, piemēram, enerģijas dzērienu un uztura bagātinātāju jomā, kā arī daudzos gadījumos influenceru “Instagram” ierakstos nebija nodrošinātas iespējas patērētājiem noskaidrot komercprakses īstenotāju identificējošu informāciju.

Lene stāstīja, ka, īstenojot principu “Konsultē vispirms”, organizētas tikšanās ar influenceru mārketinga jomas pārstāvjiem, veikta individuāla saziņa ar konkrētiem influenceriem un publicētājiem, kā arī citi pasākumi tirgus dalībnieku informēšanai par tiesību aktu prasībām un konstatētajiem pārkāpumiem. PTAC arī izstrādāja un publicēja ieteikumus par galvenajiem principiem, kas jāievēro influenceriem, tiešā vai netiešā veidā reklamējot produktus sociālo tīklu profilos. Materiālie pieejami PTAC mājaslapā.

Lai veiktu operatīvu un influenceru mārketinga videi atbilstošu individuālo saziņu ar satura veidotājiem, PTAC izveidoja iestādes “Instagram” profilu un, iespēju robežās centās izmantot “Instagram direct message” iespējas. Lene skaidroja, ka diemžēl daudzos gadījumos influenceris izvēlējās nesadarboties ar uzraudzības iestādi un šāda veida saziņa nesniedza rezultātu. PTAC ieskatā influenceru rīcība, ignorējot vai bloķējot saziņu ar uzraudzības iestādi, vērtējama kā patērētāju tiesību aizsardzībai un profesionālajai rūpībai neatbilstošas prakse.

Lene aģentūrai LETA skaidroja, ka projekta laikā PTAC sodus nepiemēroja, bet, veicot turpmāko uzraudzību influenceru mārketinga jomā un konstatējot būtiskus pārkāpumus, PTAC var piemērot atbildību par negodīgu komercpraksi, tostarp uzliekot konkrētus tiesiskos pienākumus un piemērojot soda naudu.

Viņa atklāja, ka negodīgas komercprakses aizlieguma likumā ir noteikts, ka soda naudas apmērs iespējams līdz 10% no tā pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro. Soda naudas apmērs ir nosakāms samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, ņemot vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus pārkāpuma novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai.

Savukārt tiesiskā pienākuma nepildīšanas gadījumā var tikt piemērota piespiedu nauda, kuras maksimālā summa likumā ir noteikta 10 000 eiro (piespiedu nauda var tikt piemērota vairākkārtīgi, kamēr pārkāpums ir novērsts).

Lene uzsvēra, ka 2020.gadā PTAC turpinās uzraudzīt influenceru mārketinga vidi, īpašu uzmanību pievēršot dažādu “brīnumlīdzekļu” piedāvāšanai un pārdošanai patērētājiem, īpaši saistībā ar maldinošām norādēm par ietekmi uz cilvēku veselību.

PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem attiecībā uz influenceru sniegto informāciju, kritiski vērtējot katras tās ticamību, kā arī informēt par neatbilstošu praksi un pārāk brīnumainiem piedāvājumiem PTAC.

Vienlaikus PTAC vērš uzmanību uz to, ka patērētājiem pašiem ir iespējams piedalīties influenceru mārketinga vides uzlabošanā, ziņojot par pārkāpumiem pašām sociālo tīklu platformām, piemēram, izmantot “Report Add” vai citus piedāvātos līdzekļus.