Gandrīz pēc divu gadu gaidīšanas Latvijā sāk īstenot kosmosa projektus

Pievienot komentāru
Gandrīz pēc divu gadu gaidīšanas Latvijā sāk īstenot kosmosa projektus
FOTO: SCANPIX

Līdz ar sadarbības līguma noslēgšanu ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA) Latvija uzsāk piecu kosmosa projektu īstenošanu. Tie aptver tādas tēmas kā nākotnes satelītu datu simulācija un pielietojuma iespējas, satelītu būves mācību programmas izveide, aizsargmateriālu izgatavošana nesējraķetēm un bērnu un jauniešu izpratnes veicināšana par kosmosa tehnoloģijām un industriju.

Projektu īstenošanu latviešiem nācās gaidīt gandrīz divus gadus. Jau 2013.gadā EKA eksperti bija atzinīgi novērtējuši 10 no 33 iesniegtajiem Latvijas kosmosa projektiem. Tomēr, tā kā Latvija nebija samaksājusi dalības naudu kosmosa aģentūrā, projektus nācās uz laiku iesaldēt. Šogad, līdz ar sadarbības līguma noslēgšanu ar EKA un pirmo Latvijas dalības naudas iemaksu kosmosa aģentūrā, uzsākti pieci no apstiprinātajiem projektiem.

Kosmosa nozares produkti ir ierasta un neatņemama ikdienas sastāvdaļa – satelīta televīzija, internets, navigācija u.c. Sperot soli nākotnē, satelītu simulācijas rezultātā VRI zinātnieki un inženieri kopīgi izstrādās programmatūras algoritmu, lai attīstītu jaunus pakalpojumus zemes un jūras novērošanas jomās.

“Satelīta datu simulēšanas rezultātā tiks analizēta informācija par lauksaimniecības zemju izmantošanas un apsaimniekošanas praksi un dinamiku, Baltijas jūras ūdens kvalitāti, zālāju produktivitāti, tādu invazīvo sugu kā latvāņu izplatību, meža resursu apjomu, pieauguma dinamiku un vitalitāti, plūdu draudiem, mitrāju teritorijām un degradētajām ekosistēmām, kā arī dažādu ekosistēmu bioloģisko daudzveidību,” norāda  VRI vadītāja Inese Suija-Markova.

Ar aviāciju ievāktu attālās izpētes datu pielietojums zālāju biomasas novērtējumam Siguldas novadā.

Zemes pārklājuma informācija ir svarīgs ikdienas darba rīks tādām institūcijām kā Lauku atbalsta dienestam, Zemkopības ministrijai, VAS Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citām ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītām organizācijām.

“Kosmosa projektu realizēšana ir ekskluzīva iespēja audzēt Latvijas uzņēmumu un zinātnisko institūtu konkurētspēju. Mēs esam pārliecināti, ka Latvija var kļūt par nozīmīgu spēlētāju Eiropas un pasaules kosmosa industrijā. Līdz ar iestāšanos EKA varēsim veidot starptautisku sadarbību ar ievērojamiem kosmosa nozares spēlētājiem, piesaistīt talantīgus zinātniekus un speciālistus Latvijai, kā arī nodrošināt pienācīgus apstākļus jaunajiem Latvijas zinātniekiem,” uzsver Suija-Markova.