Dalīšanās ar datiem bojā telefonus. Ja dod citiem informāciju par sevi, uzzini galvenos apdraudējumus!

0 Komentāru
Dalīšanās ar datiem bojā telefonus. Ja dod citiem informāciju par sevi, uzzini galvenos apdraudējumus!
Pixabay.com

Cilvēki, kuri ar citiem koplieto informāciju un ierīces, apdraud savus sensitīvos datus un viņu lietotās ierīces saskaras ar dažnedažādām problēmām, norāda informācijas drošības jomā strādājošais privātuzņēmums “Kaspersky Lab”.

“Kaspersky Lab” izveidotais pārskats “Mani dārgie dati: bīstamie svešinieki” atklāj datu apmaiņas paradumus un parāda, ka ļaudis, kas koplieto savus datus un ierīces, dzīvo daudz sarežģītāku digitālo dzīvi, ciešot no datu zuduma un problemātiskām ierīcēm nekā tie, kas to nedara.

Gandrīz puse lietotāju, kas publisko savus datus internetā, ir piedzīvojuši datu zudumu viedtālrunī (47%), taču datu zuduma varbūtība ir samērā niecīga to vidū, kas nedalās savos datus ar citiem – tikai 13% šo ļaužu ir zaudējuši informāciju no saviem viedtālruņiem. Koplietošana vēl vairāk apdraud tos, kas dalās informācijā ar svešiniekiem – 59% viedtālruņu lietotāju, kas ir kopīgojuši datus ar svešiniekiem, atzīst, ka ir zaudējuši datus.

Personas, kas digitāli kopīgo savus datus, pastāstīja arī par dažādām problēmām savās ierīcēs. Viedtālruņiem visbiežāk sastopamās problēmas ir uzmācīgas reklāmas (51% salīdzinājumā ar 25% lietotāju, kas nedalās informācijā), problēmas ar akumulatora darbības laiku (41% salīdzinājumā ar 17% personu, kas nekopīgo informāciju), lietotnes, kas darbojas ierīcē bez tās īpašnieka piekrišanas, (19% salīdzinājumā ar 6% lietotāju, kas nekopīgo informāciju) un inficēšanās ar ļaunprogrammatūru (14% salīdzinājumā ar 4% personu, kas nedalās informācijā).

Šie konstatējumi parāda ciešu saikni starp dalīšanos informācijā un problēmām ar ierīci – tiem, kas kopīgo datus, ir lielāka varbūtība piedzīvot sarežģījumus digitālajā dzīvē nekā tiem, kas tā nedara.

Turklāt pētījums parāda tādu pašu saikni personām, kas nodot citu rīcībā savas fiziskās ierīces, piemēram, uz noteiktu laiku iedod savu viedtālruni citiem, atstāj atbloķētas ierīces sabiedriskā vietā, izpauž PIN kodus un tamlīdzīgi. Arī šiem lietotājiem ir lielāka varbūtība ciest no datu zuduma, piemēram, vairāk nekā puse (65 %) no tiem, kas ir koplietojuši savu viedtālruni ar citiem, ir piedzīvojuši arī datu zudumu no saviem viedtālruņiem salīdzinājumā ar 34% to, kas tā nav rīkojušies.

Andrejs Mohoļa
“Kaspersky Lab” patērētāju komercijas vadītājs

Pētījums liecina, – ja ļaudis digitāli pārlieku dalās informācijā, viņiem ir lielāka varbūtība saskarties ar ierīces problēmām un zaudēt datus, tādējādi padarot savu digitālo dzīvi grūtāku. Šī problēma padziļinās, kad lietotāji koplieto savas ierīces ar citiem – pat ar pilnīgiem svešiniekiem. Mēs zinām, ka lietotāji diez vai pārtrauks publicēt tiešsaistē savus dārgos datus, kas viņiem patīk, jo tā ir viena no interneta vides priekšrocībām. Taču tieši tāpēc ikvienam ir svarīgi būt labāk informētam par potenciālajiem apdraudējumiem, kam viņi pakļauj savus datus un ierīces. Mēs aicinām ļaudis izvēlēties aizsardzību, kas pielāgojas viņu vajadzībām, lai kādā vidē viņi atrodas.

Pārskats “Mani dārgie dati: bīstamie svešinieki” ir balstīts uz tiešsaistes aptauju, ko 2017. gada janvārī veica izpētes firma “Toluna” un “Kaspersky Lab”. Pētījumā tika izvērtēta 16 250 par 16 gadiem vecāku interneta lietotāju no 17 pasaules valstīm attieksme.

0 Komentāru