Sievietes ar digitālajām prasmēm palīdz mazināt vīriešu pārsvaru darba tirgū

Komentāri
Sievietes ar digitālajām prasmēm palīdz mazināt vīriešu pārsvaru darba tirgū
Steve Johnson / Flickr

Sievietes, kuras prot prasmīgi lietot tehnoloģijas, palīdz mazināt vīriešu skaita pārsvaru darba tirgū, liecina starptautiskā IT uzņēmuma Accenture veikts pētījums. Lai arī Latvijā internets un digitālās ierīces ir plaši pieejamas, digitālā pratība pagaidām iepaliek.

Starptautiskā IT uzņēmuma Accenture globālā pētījumā Accenture Digital Fluency Model skaidroti veidi, kā digitālā pratība varētu palīdzēt risināt sieviešu nevienlīdzības jautājumu. Kopumā aptaujāti gandrīz 5000 respondenti 31 valstī. Pētījuma dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par digitālo ierīču pieejamību, tostarp viedtālruņiem un viedajām ierīcēm, to lietošanas ieradumiem, kā arī digitālo risinājumu, piemēram, tiešsaistes kursu izmantošanu darbam un mācībām. Tāpat ņemti vērā konkrēto valstu statistikas dati par interneta lietojumu, izglītību, nodarbinātību, algām un sieviešu skaitu vadības pozīcijās. Pētījums apliecina, ka digitālā pratība jebkurā sieviešu karjeras posmā kalpo kā katalizators – tas nozīmīgi ietekmē gan izglītību, gan nodarbinātību.

Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

”Par dzimumu nevienlīdzību darba vidē tiek runāts dažādos kontekstos, taču digitālo prasmju attīstība iezīmējusies kā viens no daudzsološākajiem risinājumiem. Pētījums apliecina, ka nepārtrauktai digitālo prasmju stiprināšanai gan mājās, gan izglītības iestādēs un darbavietās ir skaidra pozitīva ietekme visos sieviešu karjeras posmos. Tas ir spēcīgs signāls visām meitenēm un sievietēm. Laikā, kad gan uzņēmumi, gan valdības pievērš vairāk uzmanības digitālo prasmju attīstībai, tā ir iespēja stiprināt savu karjeru un izaugsmi. Sevišķi svarīgi tas ir tādai valstij kā Latvija, kur plašā interneta un ierīču pieejamība rada priekšnoteikumus, lai stiprinātu arī digitālās prasmes, taču šobrīd tās diemžēl iepaliek,” uzsver Maksims Jegorovs, Accenture vadītājs.

Aptaujas dati liecina, ka aptuveni pusē jeb 16 valstīs no 31 sieviešu izglītības līmenis ir augstāks nekā vīriešiem, tomēr sieviešu nodarbinātība joprojām ir krietni zemāka. Vienlaikus pētījumā novērota pozitīva tendence, ka augstāko izglītību ieguvušo strādājošo sieviešu skaits ir gandrīz dubultojies tikai vienas paaudzes ietvaros. Vairāk nekā puse X paaudzes sieviešu ir ieguvušas vismaz pirmās pakāpes augstāko izglītību, kamēr tikai 27% viņu mammu tas ir izdevies.

Pētījums atklāj, ka digitālajai pratībai ir lielāka nozīme tieši jaunattīstības valstīs, kuru nacionālais kopprodukts ir ievērojami zemāks. Vairāk nekā divas trešdaļas (68%) sieviešu šajās valstīs norāda, ka internetam bijusi būtiska nozīme viņu izglītības celšanā. Attīstītajās valstīs šim apgalvojumam piekrīt mazāk nekā puse (44%) aptaujāto sieviešu. Kopumā pētījums liecina, ka sievietes sekmīgāk nekā vīrieši izmanto digitālās iespējas savas izglītības celšanai; ja sievietēm un vīriešiem ir vienādas digitālās prasmes, sievietēm tas ļauj sasniegt augstāku izglītības līmeni.

Lai arī vīriešu nodarbinātības līmenis ir krietni augstāks, šobrīd vērojama nodarbinātības plaisas samazināšanās, un viens no ietekmējošiem faktoriem ir tieši digitālās prasmes. Respondenti norādījuši, ka digitālā ekselence darba vidē palīdz būt gan produktīvākam, gan labāk plānot un pārvaldīt savu laiku. Lai arī šie aspekti ir vienlīdz svarīgi vīriešiem un sievietēm, sievietes no tā gūst lielāku vērtību. Vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto – 72% sieviešu un 68% vīriešu, uzskata, ka digitālās prasmes veicina sieviešu nodarbinātību. Gandrīz puse strādājošo sieviešu norādīja, ka izmanto iespēju strādāt no mājām – 60% sieviešu norādīja, ka tas ir nozīmīgs faktors. Savukārt 41% norādīja, ka digitālās prasmes palīdz balansēt privāto un darba dzīvi. Tāpat pētījums liecina, ka digitālajām prasmēm ir pozitīva ietekme uz abu dzimumu darba algas apmēru. Vienlaikus atšķirība starp sieviešu un vīriešu algām nesamazinās; vīrieši joprojām visos vecumos dominē kā galvenie naudas pelnītāji mājsaimniecībā.

Digitālā pratība paver daudz iespēju sievietēm uzņēmējām un tām, kas plāno atgriezties darba tirgū. Pētījums atklāj, ka 61% aptaujāto sieviešu jaunattīstības valstīs turpmāko piecu gadu laikā plāno uzsākt jaunu biznesu un uzskata, ka tajā būtiska loma būs tieši digitālo iespēju pārzināšanai. Attīstītajās valstīs tā uzskata 29% aptaujāto sieviešu. Tāpat pētījums atklāj, ka, piemēram, ASV sešas no desmit aptaujātajām sievietēm tiecas pēc vadošajiem amatiem. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no visiem pētījuma dalībniekiem uzskata – šobrīd sievietēm ir tik daudz izaugsmes iespēju kā nekad agrāk. Savukārt vairāk nekā divas trešdaļas uzskata, ka digitālo iespēju pārzināšana dos vairāk iespēju nākamās paaudzes sievietēm un turpinās mazināt nevienlīdzību darba tirgū.

Lasi vēl