RTU atklāta starptautiski pazīstamās informācijas un tehnoloģiju kompānijas “Bloomberg” laboratorija

Pievienot komentāru

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) atklāta starptautiski pazīstamās informācijas un tehnoloģiju kompānijas “Bloomberg” laboratorija. 

Tā aprīkota ar 12 termināļiem, ko turpmāk varēs izmantot ikviens universitātes students un pasniedzējs no jebkuras fakultātes.

Augstskolas vadība cer, ka šis jauninājums varētu būtiski paaugstināt studentu kompetences un konkurētspēju darba tirgū, kā arī krietni sekmēt zinātnisko darbu. “Bloomberg” sistēma sniedz piekļuvi informācijai par uzņēmumiem, noslēgtiem darījumiem, mārketinga pasākumiem, nekustamā īpašuma un citiem nodokļiem, izejvielu cenu svārstībām un vēsturiskiem datiem.

Ar identiskām sistēmām strādā arī bankas un investīciju aģentūras. Tāpēc studentiem šī būs būtiska treniņu platforma, lai vairotu izpratni gan par finanšu jomu, gan citām nozarēm.

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne Elīna Gaile-Sarkane norāda: “Varētu uzlaboties būtiski tieši studentu darba kvalitāte, prasme strādāt ar tiešsaistes datiem, tos analizēt, neapšaubāmi tas nozīmē, ka varētu uzlaboties zinātniskais darbs, publikācijas un, protams, mēs tādā veidā kļūsim konkurētspējīgāki gan Eiropā, gan visā pasaulē.”

“Bloomberg” sistēmas izmanto virkne Eiropas augstskolu un arī kaimiņu Kauņas un Viļņas universitātes, Latvijas augstskolās šīs sistēmas līdz šim nav bijušas pieejamas. Kopumā “Bloomberg” ieviešana izmaksājusi 132 000 eiro un lielāko daļu izmaksu seguši Eiropas Savienības struktūrfondi. Sistēmu varēs izmantot 24 mēnešus, bet tad universitātei jālemj par sadarbības līguma pagarināšanu.