Latvijas zinātnieki izstrādā tehnoloģiju ūdens attīrīšanai Amazones reģionā

2 komentāri

Latvijas zinātnieki iesaistījušies kāda ļoti nozīmīgā starptautiskajā projektā. Lai palīdzētu attīrīt dzeramo ūdeni Dienvidamerikā, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki piedāvā elektroķīmiskās dezinfekcijas tehnoloģiju, kas ļauj efektīvi likvidēt mikrobioloģisko piesārņojumu.

Daudzviet pasaulē tīrs un drošs dzeramais ūdens no krāna ir grūti sasniedzama vērtība. Piemēram, Dienvidamerikā joprojām lielu daļu infekciju izraisa neattīrīts ūdens, kas tieši saistīts ar nepārtrauktām ūdens kvalitātes izmaiņām un lauku iedzīvotāju uztveri par potenciālajiem inficēšanās riskiem.

Mūsu zinātniekiem bija jāizstrādā elektrolīzes šūna.

RTU pētnieks Kristaps Rubenis ir viens no zinātnieku komandas, kurš pēdējos trīs gados iesaistījies tehnoloģiju ūdens attīrīšanai Amazones reģionā izstrādē, konkrēti Ekvadorai.

“Mums bija zināmas iestrādes šajā virzienā attiecībā uz titāna suboksīda saturošiem elektrodiem. Tā ir viena no tehnoloģijām, kas projekta ietvaros tika piedāvāta, kā risinājumu piesārņotā ūdens attīrīšanai, kas ir ļoti liela problēma Dienvidamerikas reģionā,” stāsta RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētnieks Kristaps Rubenis.

Šī ir viena no metodēm, ko izmanto ūdens attīrīšanai. Tai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citām, Kristaps stāsta. Jo spēj degradēt dažādu veidu organiskos piesārņotājus. Tāpat var palīdzēt atbrīvoties no smagajiem metāliem, kas var būt ūdenī.

Process ir efektīvs – pietiek ar vienreizēju ūdens dezinfekciju. Tehnoloģija arī nerada lielu enerģijas patēriņu, kas nozīmē, ka to var izmantot dzeramā ūdens attīrīšanai pat attālos reģionos, kur nav pieejams patstāvīgs elektrības pieslēgums.

RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Linda Mežule norāda: “Galvenais uzstādījums ar salīdzinoši vienkāršu iekārtu, neizmantojot nekādus reaģentus, ģenerējām jeb ražojām dezinfektantu hloru no ūdenī esošiem sāļiem.”

Pirms trim gadiem mūsu zinātniekiem bija iecere pēc projekta noslēguma braukt uz Ekvadoru un iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar savu ūdens attīrīšanas metodi. Taču epidemioloģiskās situācijas dēļ pagaidām tas nav noticis.
2 komentāri