Visvairāk pieteikumu šogad saņemts dalībai centralizētajā matemātikas eksāmenā

0 Komentāru
Visvairāk pieteikumu šogad saņemts dalībai centralizētajā matemātikas eksāmenā
DMITRIJS SUĻŽICS, F64

Šogad centralizētajiem eksāmeniem lielākais pieteikumu skaits fiksēts matemātikas valsts pārbaudes darbam, kuru plāno kārtot 17 137 izglītojamie, aģentūru LETA informēja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

VISC informēja, ka nākamajā nedēļā vispārējo izglītības iestāžu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi kārtos noslēguma pārbaudījumus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Kopumā gan uz obligātajiem, gan izvēles eksāmeniem saņemti 57 040 pieteikumi.

Lielākais eksāmenu kārtotāju skaits ir obligātajos eksāmenos, kuros katrā piedalīsies apmēram 17 000 izglītojamo gan no vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēm, savukārt izglītojamo skaits, kuri pieteikti izvēles eksāmeniem, ir no 719 izglītojamajiem, kuri plāno kārtot centralizēto izvēles eksāmenu ķīmijā, līdz 1496 izglītojamajiem, kuri pieteikušies kārtot eksāmenu mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture. Necentralizētos eksāmenus šogad nolēmuši kārtot 1864 izglītojamie.

VISC informēja, ka Ministru kabineta noteikumi par valsts pārbaudes darbiem 2020./2021. mācību gadā nosaka, ka svešvalodas eksāmeni notiks laika posmā no 11. maija līdz 14. maijam. Šo eksāmenu kārtot pieteikti kopumā 17 137 izglītojamie.

Angļu valodas rakstiskā daļa norisināsies 11. maijā, bet mutvārdu daļa – 11., 12. un 13. maijā. Kopumā angļu valodas eksāmenu kārtos 14 709 izglītojamie. Krievu valodas rakstu daļa plānota 13. maijā un mutvārdu daļa – 13. un 14. maijā. Šim eksāmenam kopumā pieteikti 2287 izglītojamie, vairāk nekā puse jeb 1593 skolēni pieteikti no vispārējās izglītības iestādēm. Savukārt franču valodas eksāmens norisināsies 14. maijā. To šogad izvēlējušies kārtot 24 beidzamās vidusskolas klases skolēni un viens trešā kursa audzēknis, bet vācu valodas eksāmens notiks (gan rakstiskā, gan mutvārdu daļa) 12. maijā. To šogad kārtos 115 divpadsmitās klases skolēni un viens pirmā kursa audzēknis.

VISC atzīmēja, ka latviešu valodas eksāmens vidējās izglītības iegūšanai notiks 18. maijā. Tam kopumā pieteikti 16531 izglītojamie. Saņemti 11 557 pieteikumi par skolēniem no vidusskolas klasēm un gandrīz 5000 audzēkņu no profesionālās izglītības iestādēm. Toties matemātikas eksāmens notiks 21. maijā. Tam kopumā pieteikti 16902 izglītojamie. Gandrīz 12 000 vidusskolēni un nedaudz vairāk kā 5000 audzēkņi no profesionālās izglītības iestādēm.

No izvēles eksāmenu priekšmetiem – 24. maijā plānots Latvijas un pasaules vēstures centralizētais eksāmens, ko šajā mācību gadā kārtos 1496 izglītojamie, no tiem lielākais kārtotāju skaits patlaban mācās profesionālās izglītības iestādēs (961 audzēknis), pārējie skolēni pieteikti no vidusskolas klasēm.

Trešdien, 26. maijā, notiks ķīmijas eksāmens – kopējais kārtotāju skaits 719, no kuriem 654 būs vidusskolas skolēni un 65 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Ceturtdien, 28. maijā – fizikas eksāmenā kopumā piedalīsies 974 izglītojamie, no kuriem 688 būs vidusskolas beidzamās klases skolēni un 286 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi. Toties 1. jūnijā organizētajā bioloģijas eksāmenā dalība pieteikta kopā 1435 eksāmenu kārtotājiem.

Kā ik katru gadu, izglītības iestādes organizē arī necentralizēto eksāmenu norisi ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā un mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā. Lielākais skolēnu skaits, kas pieteicies kārtot šo eksāmenu ir 11. un 12.klasēs – kopā 1041 skolēni, savukārt profesionālās izglītības iestādēs šo pārbaudījumu kārtos 24 audzēkņi. Otrs lielākais izglītojamo skaits plānots necentralizētajā ekonomikas eksāmenā – 468, savukārt ģeogrāfijas eksāmenam pieteikti 156 izglītojamie un par vienu vairāk, jeb 157 skolēni, plāno piedalīties necentralizētajā eksāmenā mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā.

Lai vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenu norise būtu droša, VISC atgādināja, ka izglītojamajiem un pieaugušajiem, kuri iesaistīti obligāto pārbaudījumu norisē, jāievēro galvenie drošības pamatprincipi – jāveic testēšana (gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas piedalās eksāmenu norisē un organizēšanā), jāievēro distances un higiēnas prasības, kā arī eksāmenu laikā visiem jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi, tostarp mutes un deguna aizsegi. Pirms eksāmeniem, kā arī to laikā, īpaša uzmanība jāpievērš telpu vēdināšanai. Vienā eksāmena telpā drīkstēs atrasties ne vairāk kā 25 izglītojamie, bet atbilstoša izmēra skolas zālē pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne.

Lasi vēl:

Izglītojamie, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir konstatēta saslimšana ar Covid-19 vai ir Covid-19 slimnieka kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, sākot ar 14.jūniju, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu.

LETA jau ziņoja, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinājuma ceturtdien Ministru kabinets lēma atļaut klātienē rīkot valsts pārbaudījumus vidējās izglītības pakāpes iegūšanai.

Lasi arī – Valsts pārbaudījumi vidējās izglītības pakāpes iegūšanai norisināsies klātienē

Arī profesionālās kvalifikācijas eksāmens varēs norisināties klātienē grupā ne vairāk kā desmit izglītojamiem, kā arī klātienē valsts pārbaudījumu un gala pārbaudījumu norise augstskolā un koledžā studējošajiem būs pieļaujama tajās studiju programmās, kur valsts pārbaudījums vai studiju gala pārbaudījums ietver praktisko daļu.

Klātiene būs pieļaujama arī starptautiskās izglītības programmas obligāto pārbaudījumu norisē Britu vidusskolā Latvijā, Žila Verna Rīgas Franču skolā, Rīgas Starptautiskajā skolā, Latvijas Starptautiskajā skolā, Rīgas Vācu skolā un Starptautiskajā vidusskolā “Ekziperī”.

0 Komentāru