Strupišs cer, ka atzinums par ELT tiesneses Pulles-Čižovas atbilstību amatam būs sagatavots maija sākumā

0 Komentāru
Strupišs cer, ka atzinums par ELT tiesneses Pulles-Čižovas atbilstību amatam būs sagatavots maija sākumā
OKSANA DŽADANA, F64

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs cer, ka Ētikas komisijas atzinums par Ekonomisko lietu tiesas (ELT) tiesneses Oksanas Pulles-Čižovas atbilstību amatam būs pieejams maija sākumā, pavēstīja Augstākajā tiesā (AT).

Tiesā informēja, ka 31.martā Strupišs ir saņēmis dokumentus par tiesnesi no Finanšu izlūkošanas dienesta. Tie tiks izskatīti un uz to pamata sagatavots pieprasījums Tiesnešu ētikas komisijai. Tāpat papildu informācija tiks pieprasīta no Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD).

Priekšsēdētājs cer, ka līdz nākamās nedēļas beigām būs iespējams nosūtīt pieprasījumu Tiesnešu ētikas komisijai, un tālākais būs atkarīgs, cik ilgā laikā Ētikas komisija izskatīs Strupiša pieprasījumu.

TV3 raidījums “Nekā personīga” iepriekš vēstīja, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests pirms vairākiem gadiem ziņojumā policijai paudis aizdomas, ka toreizējā maksātnespējas administratore, tagad ekonomisko lietu tiesnese Pulle-Čižova sadarbojusies ar pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpniekiem, un policija par šo ziņojumu izmeklēšanu nav veikusi.

Tiesnese kategoriski noraida paustos apgalvojumus par viņas saistību ar PVN krāpšanas shēmu, kad viņa veica maksātnespējas procesa administratores pienākumus.

Tiesnese apgalvo, ka, būdama maksātnespējas procesa administratore, viņa rūpīgi izvērtēja visus kreditoru pieteiktos prasījumus. Daļu no tiem administratore neatzinusi, jo to pamatā bijuši fiktīvi darījumi, kurus noslēdzis SIA “Kazakov” parādnieka pārstāvis Dairis Rītiņš. Administratores prasības par apstrīdēto darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem par pamatotām atzinusi tiesa. Arī daļu prasījumu administratore atzinusi un lēmumus par pamatotiem atzinusi tiesa.

Tiesnese uzsvēra, ka uzņēmuma maksātnespējas procesā viņa bija pieņēmusi lēmumus gan par prasījumu neatzīšanu, gan par prasījumu atzīšanu. “Neatzinu tos prasījumus, kuri tika pamatoti ar fiktīviem darījumiem. Šos darījumus apstrīdēju arī tiesā un šie darījumi tika atzīti par spēkā neesošiem. Savukārt atzinu to kreditoru prasījumus, kuri veica samaksu par precēm, bet kuriem prece netika piegādāta. Mani lēmumi tika pārsūdzēti tiesā, taču sūdzības tika noraidītas kā nepamatotas,” apgalvo tiesnese.

Viņa uzsver, ka tiesa secināja, ka konkrētajā situācijā viņa bija pieņēmusi pamatotus lēmumus par kreditoru prasījumu atzīšanu, jo darījumi tiek apstiprināti ar bankas konta izrakstu. “Apstrīdēju parādnieka pārstāvja Rītiņa noslēgtos fiktīvos darījumus, kā arī vērsos tiesā pret šo personu saistībā ar “Kazakov” grāmatvedības dokumentu nenodošanu un zaudējumu nodarīšanu “Kazakov” kreditoriem. Nedz policija, nedz prokuratūra, kā arī citas iestādes neapšaubīja manas darbības likumību. Manu darbu maksātnespējas procesa administratora amatā vairākkārt pārbaudīja Maksātnespējas kontroles dienests, kuram ik ceturksni sniedzu informāciju par “Kazakov” procesa norisi. Visa procesa laikā neviens pārkāpums manā darbībā netika konstatēts,” sacīja tiesnese.

Pulle-Čižova administratora pienākumus “Kazakov” maksātnespējas procesā pildīja no 2017.gada februāra līdz 2021.gada februārim, kad viņa tika atbrīvota no administratora amata saistībā ar iecelšanu ELT tiesneses amatā.

Līdz komisijas atzinumam tiesnese lūgusi atlikt viņas zvērestu jaunajā amatā.

MKD pēc ziņojuma sagatavošanas sacīja, ka nav saskatījis pretlikumīgu darbību tiesneses Pulles-Čižovas iepriekš veiktajā maksātnespējas administratores amatā.

Jau vēstīts, ka 31.martā darbību sāka ELT, kuras kompetencē būs izskatīt lietas par koruptīviem noziegumiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, kā arī par nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

ELT darbību pašlaik nodrošinās 7 tiesneši. Jaunizveidotā tiesa atradīsies Rīgā, Mazā Nometņu ielā 39, un tās darbības teritorija aptvers visu Latvijas teritoriju.

Uz jaunās tiesas amata vietām atlase notika no 95 kandidātiem, kas bija pieteikušies izsludinātajā konkursā. Viens no kopumā desmit atlasītajiem kandidātiem personisku iemeslu dēļ lūdza atlikt savu virzīšanu.

Atalgojums visiem rajona līmeņa tiesas tiesnešiem, tajā skaitā ELT tiesnešiem, ir vienāds un šogad tie ir 2984 eiro pirms nodokļu nomaksas.

0 Komentāru