Sumina Vecpiebalgas novada izcilākos skolēnus un pedagogus

Pievienot komentāru
Sumina Vecpiebalgas novada izcilākos skolēnus un pedagogus

Katru gadu augusta vidū Vecpiebalgas novada domes vadība rīko pieņemšanu novada centīgākajiem un priekšzīmīgākajiem skolēniem, kā arī viņu pedagogiem. Šis pasākums pirms jaunā mācību gada sākuma jau ir kļuvis par tradīciju.

13. augustā Vecpiebalgas novada domes vadība uz svinīgu godināšanas pasākumu Inešu pilī aicināja novada izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus, lai sveiktu bērnus un jauniešus par panākumiem mācībās, sportā un sabiedriskajā dzīvē, bet pedagogus – par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā. Bērnu un skolotāju sumināšanas pasākumu tradicionāli vada novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone un domes izpilddirektors Hugo Duksis. Par to, kā panākt tik labus sasniegumus un kāpēc Vecpiebalgas novadā ir tik augsts izglītības līmenis, skolu direktorēm ir katrai sava versija.

Neraugoties uz Vecpiebalgas vidusskolas augsto prestižu, daļa skolēnu tomēr pēc pamatskolas beigām izvēlas citus ceļus – uz Cēsu Valsts ģimnāziju, Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu un citām, un prot savu izvēli arī argumentēt.