Inešu pamatskola – mēs katrā bērnā mēģinām saskatīt to labo

0 Komentāru
Inešu pamatskola – mēs katrā bērnā mēģinām saskatīt to labo

Arī nelielā skolā iespējams nodrošināt augstu mācību kvalitāti – to apliecina Inešu pamatskolas pieredze. Ieguldot līdzekļus telpu un aprīkojuma modernizācijā, piesaistot talantīgus pedagogus, kā arī pievēršot individuālu uzmanību ikvienam audzēknim, skola sasniegusi ne tikai augstus sekmju rādītājus, bet krietni vairāk – šeit valda radoša un draudzīga gaisotne, savukārt bērni ir aktīvi un mērķtiecīgi.

Inešu pamatskola dibināta 1993. gadā, šobrīd šeit piecās izglītības programmās mācās 89 bērni. Salīdzinoši nelielais audzēkņu skaits uzliek papildu prasības pedagogiem – šobrīd izveidotas vairākas apvienotās klases, taču audzēkņu zināšanas nemainīgi ir augstas – par to liecina gan viņu sekmes, gan gūtie panākumi valsts mēroga konkursos.

0 Komentāru