Godināti Dobeles izcilākie novadnieki

0 Komentāru
Godināti Dobeles izcilākie novadnieki

Godinot un sakot paldies tiem novadniekiem, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībai un gan Dobeles, gan Latvijas vārdu nesuši plašajā pasaulē, Latvijas svētku 97. gadadienas priekšvakarā, Dobeles novada pašvaldība tradicionāli apbalvojusi savus izcilākos novadniekus.

Goda zīmes un Atzinības raksti tiek piesķirti par novadam nozīmīgu devumu – pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā, izcilu profesionālo meistarību, kas sekmējusi novada atpazīstamību, par mūža ieguldījumu un izciliem nopelniem darbā novadā un par varonību un cilvēku glābšanu ekstremālās situācijās.

0 Komentāru