Aglonas novadā attīstās ūdenssaimniecība

Pievienot komentāru
Aglonas novadā attīstās ūdenssaimniecība

Aglonas novadā nupat noslēgušies vērienīgi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un atjaunošanas darbi. Divu gadu laikā, īstenojot projektu Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā Aglonas centrālajā – Somersetas ielā, tika ierīkots ūdensvads un kanalizācija.

Projekta gaitā notika arī Aglonas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, tika izveidoti moderni attīrīšanas dīķi un nomainīti attīrīšanas mezgli.

Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir palielināt to cilvēku skaitu, kam ir pieejami ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumi. Tagad Aglonas ciemā iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam dota vēl 40 iedzīvotājiem. Ļoti svarīgi ir arī samazināt piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus. Jau šobrīd notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas rezultātā Cirīša ezerā piesārņojuma slodze ir par 6,8% mazāka nekā iepriekš.