Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļauj visu pierobežu ar Krieviju un Igauniju

Pievienot komentāru
Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļauj visu pierobežu ar Krieviju un Igauniju
Foto: Flickr

Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas zonā iekļaujama visa pierobeža ar Krieviju un Igauniju, šodien nolēma Ministru kabinets.

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) ierosinājumu izsludināt ārkārtas situāciju Valkas novadā un tam piegulošo novadu teritorijās.

Ārkārtas situācija izsludināta Rēzeknes, Ludzas, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, Baltinavas, Kārsavas, Preiļu un Riebiņu novadā.

Iepriekš ārkārtas situācija jau bija noteikta Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes un Ciblas novadā, Daugavpils novada Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Laucesas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas un Višķu pagastā, Rēzeknes novada Kaunatas, Mākoņkalna un Pušas pagastā un Ludzas novada Brigu, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pilda un Rundēnu pagastā.

Lai steidzami veiktu pastiprinātus pasākumus Āfrikas cūku mēra ierobežošanai, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) lūdza valdību atļaut bez iepirkuma procedūras iegādāties vairākas Āfrikas cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās preces, piemēram, mobilo dzīvnieku izcelsmes blakus produktu sadedzināšanas iekārtas, 30 slēgta tipa konteinerus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, kā arī trīs specializētus transporta līdzekļus mežacūku līķu nogādāšanai sadedzināšanas vietās.

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis šodien valdības sēdē uzsvēra, ka visas šīs iekārtas un ierīces ir būtiskas Āfrikas cūku mēra ierobežošanai.

Pēc viņa teiktā, patlaban inficētie dzīvnieki tiek sadedzināti uz lauka, tomēr apjomi ir pārāk lieli. Savukārt mednieki pārmet, ka nav pietiekams skaits konteineru – patlaban Latgalē ir 12 konteineri, bet vēl ir pasūtīti 11 konteineri, kas tiks izvietoti Vidzemē. ”Ņemot vērā, ka ārkārtas situācijas zonas tiek savienotas, konteinerus vajadzēs izvietot arī citur,” uzsvēra PVD vadītājs.

Zemkopības ministrija noradīja, ka šo aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie līdzekļi tiks rasti, pārdalot tos no citām programmām.

Jau ziņots, ka pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums Latvijā tika konstatēts 26.jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas, tādēļ 2.jūlijā valdība izsludināja ārkārtas situāciju Latgales pierobežas rajonos. Savukārt 11. un 12.jūlijā slimība tika konstatēts vēl divās piemājas saimniecībās ar zemu biodrošības līmeni, tāpēc 15.jūlijā Ministru kabinets slimības izplatīšanās ierobežošanai noteica stingrus nosacījumus cūku novietnēm un pasākumus, kas veicami, ja šos nosacījumus cūku īpašnieki nevar īstenot.

17.jūlijā Āfrikas cūku mēris laboratoriski tika apstiprināts vēl trīs mājas cūku novietnēs ārkārtējās situācijas zonā, bet 18.jūlijā slimība tika konstatēta arī Valkas novada Ērģemes pagastā.

Līdz ar to ārkārtas situācija izsludināta plašākā teritorijā.

Valdība uzdeva Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) uzraudzīt, lai cūku īpašnieki, kuru novietnes atrodas minētajos novados, veiktu biodrošības pasākumus.

Par darbības koordināciju ārkārtējās situācijas laikā atbildīgs PVD, kura amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā, lai veiktu visus nepieciešamos mēra apkarošanas pasākumus.