Ziedoņa muzejs saņem Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas balvu

0 Komentāru
Ziedoņa muzejs saņem Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas balvu
IEVA LEINIŠA, LETA

Starptautiskā Muzeju padome “ICOM” 2020. gada balvu par muzeju starptautisko sadarbību piešķīrusi Ziedoņa muzejam par pasākumu kopumu projektā “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu”, aģentūru LETA informēja muzeja pārstāve Kristiāna Salnāja.

Imanta Ziedoņa muzeja projekts tika veidots un īstenots, lai aktualizētu un pasvītrotu Krišjānim Baronam un Imantam Ziedonim tuvās vērtības – latviskumu un tautasdziesmu. Projektā tika sagatavota ceļojošā izstāde, izpratnes veicināšanai starp igauņiem un latviešiem – “Tuvie-nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis Barons” un izdota grāmata “Mūsu tēvzemes aprakstīšana”.

Projekta laikā tapa spēle “Ziedonis. Barons. Tautasdziesma”, kultūrvietu apzināšana Rīgas centrā “Tautasdziesmu augtuve”, un Barona ceļa atkārtošana un mūsdienu ainavas un sabiedrības dokumentēšana digitālā grāmatā “Tuvie”.

Muzeja vadītāja Žanete Grende pauda gandarījumu, ka nozares profesionāļi ir novērtējuši Ziedoņa muzeja veikumu. Viņa atzīmēja, ka starptautiskā sadarbība, īpaši pandēmijas gadā, bija liels izaicinājums, taču ir prieks, ka kaimiņvalstu sadarbības partneri bija atsaucīgi un muzejam izdevās kopīgi ar igauņiem realizēt spēli, izstādi, grāmatu, daudzsēriju filmu un gājienu no Tartu līdz Dundagai.

Muzeja vadītāja atklāja, ka izstādi par jaunlatviešiem un jaunigauņiem nepilnu divu mēnešu laikā Igaunijas Nacionālajā muzejā apmeklēja 8500 kaimiņvalsts viesu.

Muzeja komanda projektu “Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu” plāno attīstīt tālāk, rudenī papildinot grāmatu “Mūsu tēvzemes aprakstīšana” ar starptautiski atzītu zinātnieku rakstiem un tulkojot to angļu valodā.

Projekts tika īstenots sadarbībā ar vairākiem Igaunijas muzejiem – Igaunijas Nacionālais muzeju, Tartu Universitātes muzeju un Tartu dabas muzeju. Kā sadarbības partneri projektā iesaistījās arī Tartu dome un Igaunijas vēstniecība Rīgā.

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM – International Council of Museums), kas dibināta 1946. gadā, ir pasaules muzeju darbiniekus vienojoša nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura darbojas sabiedrības labā, rūpējoties par kultūras un dabas mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. ICOM nosaka muzeju darbības profesionālos un ētiskos standartus, izstrādā nepieciešamās rekomendācijas un vadlīnijas, lai sekmētu muzeju praktisko darbību, veicinātu izpratni sabiedrībā par kultūras mantojuma nozīmi. ICOM Ētikas kodekss nosaka muzeju un to darbinieku profesionālās darbības minimālos standartus. Tas ir saistošs katram muzeja darbiniekam un starptautiskajai muzeju darbinieku saimei kopumā.

0 Komentāru