Zemnieku federācija: Degvielas marķēšana izslēgs nelegālo tirdzniecību

0 Komentāru
Zemnieku federācija: Degvielas marķēšana izslēgs nelegālo tirdzniecību
FOTO: LETA

Bezakcīzes dīzeļdegvielas iekrāsošana jeb marķēšana ļaus lauksaimniekiem iegādāties tieši tik degvielas, cik nepieciešams saimnieciskajai darbībai, izslēdzot iespēju šo degvielu nelegāli tirgot, informē Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) valdes priekšsēdētāja Agita Hauka.

Viņa norādīja, ka federācija, pārstāvot vienu lauku pašvaldību, sešas asociācijas, divpadsmit rajonu lauksaimnieku apvienības un 197 individuālos biedrus, atbalsta iekrāsoto dīzeļdegvielas pielietošanu lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai.

“Nu jau vismaz trīs gadus tiek runāts, ka, iekrāsojot šo degvielu, zemnieks varēs nopirkt tik, cik viņam savai lauksaimnieciskajai darbībai būs nepieciešams. Bezakcīzes degviela tiek izmantota, nodrošinot pirmajā pusgadā nepieciešamos saimnieciskos darbus, bet atlikušo pusi degvielas nākas pirkt daudz dārgāk, kuras cenā tiek iekļauts akcīzes nodoklis,” sacīja Hauka.

Viņa norādīja, ka zemniekiem ir jārēķinās ar to, ka katru gadu palielinās produkta pašizmaksa – degviela, elektrība, gāze, minerālmēsli, sēklas, laboratoriju pakalpojumi, un tāpēc katra iespēja samazināt ražošanas izmaksas un nepalielināt pārtikas produkta cenu esot ļoti svarīga.

“Tajā pašā laikā citiem lauksaimniekiem ar piešķirto bezakcīzes degvielas apjomu ir par daudz, un ražošanā neizmantotā degviela tiekot nelegāli tirgota,” atzina biedrības vadītāja.

Kā ziņots, no nākamā saimnieciskā – 2015/2016.gada būtiski mainīsies bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanas kārtība. Kā paredz grozījumi likumā Par akcīzes nodokli, no 1.jūlija tā būs marķēta, daudzums diferencēts atkarībā no nozares, un būs jāmaksā minimālā akcīzes nodokļa likme.

No akcīzes nodokļa atbrīvotais dīzeļdegvielas daudzums tiks diferencēts trijās grupās – augkopībā nodarbinātajiem 100 litru par hektāru, lopkopības saimniecībām, augļkopjiem, dārzeņu un kartupeļu audzētājiem – 130 litru. Savukārt pārējiem, tostarp zemes apstrādei zem zivju dīķiem, 60 litru.

Šo degvielu drīkstēs lietot tikai lauksaimniecības traktortehnikā un pašgājējmašīnās, savukārt degvielu nevarēs liet kravas autotransportā.

No šī atbalsta tiks izslēgtas enerģētiskās kultūras biogāzes ražošanai. Ja kukurūza tiek audzētai biogāzes ražošanai, tās sagatavošanai lauksaimnieku degvielu nevarēs izmantot.

Maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums 2014.-2015.saimnieciskajā gadā, kam piemēros atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 102 589 359 litri.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas datiem 2013.-2014.gadā piešķirtais dīzeļdegvielas daudzums – 108 992 100 litru – ir izlietots 94% apmērā (102 423 848 litri).

Savukārt saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) informāciju 2014.-2015.saimnieciskajā gadā uz bezakcīzes degvielu pieteicies 17 771 lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

0 Komentāru