VUGD priekšniekam samazina algu par medību kluba atrašanos ugunsdzēsības depo

5 komentāri
VUGD priekšniekam samazina algu par medību kluba atrašanos ugunsdzēsības depo
Foto: Zane Bitere/LETA

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšniekam Oskaram Āboliņam piemērots disciplinārsods – mēneša amatalgas samazināšana par medību kluba “Plauži” atrašanos Ogres novada Ķeipenes ugunsdzēsības depo, informēja Iekšlietu ministrijā (IeM).

Saistībā ar Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojumā “Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte” konstatēto, ka VUGD ugunsdzēsības depo “Plaužos” tiek izmantots ne tikai VUGD funkciju nodrošināšanai, bet arī citu ar dienesta darbību nesaistītu pasākumu organizēšanai, tika ierosināta dienesta pārbaude. Tās rezultātā ierosinātas divas disciplinārlietas.

Vienā gadījumā pret VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas Ķeipenes posteņa komandieri Juri Pinni ierosinātā disciplinārlieta izbeigta, pamatojoties uz to, ka dienesta attiecības ar viņu izbeigtas sakarā ar dienestam noteiktā vecuma sasniegšanu, savukārt VUGD priekšniekam Āboliņam piemērots disciplinārsods – mēneša amatalgas samazināšana par desmit procentiem uz diviem mēnešiem.

Savukārt dienesta pārbaudē par to, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) pretēji normatīvajā aktā noteiktajam noslēgusi dienesta dzīvojamās telpas īres līgumus ar personām, kuras nav dienestā, atzīts, ka nav pamata ierosināt disciplinārlietu, jo netika gūts apstiprinājums, ka valstij tādējādi būtu nodarīti zaudējumi, norādīja ministrijā.

Neatkarīgi no tā, vai līgumu slēdz ar dienestā esošu vai dienestā neesošu personu, īres maksas apmērs ir vienāds. Tāpat netika konstatēts, ka tā rezultātā kādai no dienesta amatpersonām būtu liegta iespēja iegūt lietošanā dienesta dzīvokli, jo attiecīgi pieprasījumi netika saņemti. Vienlaikus konstatēts, ka īres līgumos ir noteiktas izīrētāja tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, ja dzīvojamās telpas nepieciešamas valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

Dienesta pārbaudē par NVA rīcību par to, ka Ventspils depo piecos no kopumā septiņiem līgumiem īres maksa ir noteikta zemāka nekā īres maksas aprēķinā apstiprinātā, uzdots NVA izvērtēt nodarbināto rīcību, kuru darbības vai bezdarbības rezultātā valstij ir nodarīti finansiālie zaudējumi, kā arī izvērtēt iespēju no vainīgajām personām veikt zaudējumu piedziņu, pavēstīja IeM.

Tāpat uzdots pārskatīt katra objekta īres maksas atbilstību faktiskajām apsaimniekošanas izmaksām un, ja nepieciešams, veikt attiecīgus grozījumus īres līgumos. NVA jāsagatavo un jāiesniedz arī IeM tiesību akta projekts, kas regulētu ar īres līgumu slēgšanu, īres maksas noteikšanu un pārskatīšanu īres līguma izpildes kontroli un izbeigšanu saistītus jautājumus.

Dienesta pārbaude pabeigta arī par to, ka NVA nav ievērota nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība. IeM uzdevusi NVA izvērtēt iespēju atgūt negūtos ieņēmumus, kā arī pārskatīt telpu nomas maksas izcenojumus un to atbilstību NVA faktiskajām izmaksām. Tāpat uzdots izteikt aizrādījumu Valsts policijas un NVA nodarbinātajiem, kuri bija iesaistīti pārkāpuma izdarīšanā, kā arī veikt pasākumus, lai turpmāk novērstu šādu situāciju atkārtošanos.

IeM arī apliecināja, ka dienesta pārbaude vēl turpinās jautājumā par Depo ēku būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši tam piešķirtajam mērķim.

Saistībā ar dienesta pārbaudi, kas saistīta ar VK finanšu revīzijas ziņojumu “Par Iekšlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību”, netika gūti pierādījumi, ka VUGD vadība ir pieņēmusi lēmumu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības reformai piešķirto finansējumu daļēji izlietot arī pārējo darbinieku atlīdzības palielināšanai.

Jau ziņots, ka VUGD priekšnieks Āboliņš maija beigās ierosinājis disciplinārlietu pret Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktoru Ainaru Penci. Saistībā ar VK revīzijas ziņojumu pret Penci ir sākta disciplinārlieta par Ķeipenes depo telpu izmantošanu, iespējams, savām vajadzībām.

Ķeipenes depo telpās ierīkotā medību kluba valdes priekšsēdētājs bija Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors Pencis, savukārt kā kontakttālrunis klubam bija norādīts VUGD Finanšu plānu pārvaldes priekšnieka Vladimira Rožkina darba telefona numurs. Revīzijas laikā mednieku kluba juridiskā adrese un tālruņa numurs tika nomainīts.

VK iepriekš arī paziņojusi, ka vairāki no jaunbūvētajiem depo ir nesamērīgi lieli priekš tajos paredzētā darbinieku skaita. Tāpat viņa teica, ka katra ēka ir būvēta pēc sava individuālā projekta, kas ir sadārdzinājis ēku būvniecību. VK ieteikumos IeM norādīts, ka šādu depo būvniecība būtu jāveic pēc tipveida projektiem.

VK ziņojumā par iekšlietu jomas nekustamo īpašumu pārvaldību izcelts, ka, plānojot depo telpas racionāli, būtu bijis iespējams uzcelt vairāk depo, tostarp, arī kādā no 18 Latvijas teritorijām, kur ugunsdzēsēji joprojām nevar ierasties uz izsaukumiem likumā paredzētajā laikā.

Komentējot finansējuma pielietojumu, VK arī izcēla, ka par valsts piešķirtajiem 11,5 miljoniem eiro izdevies uzbūvēt tikai daļu no paredzētajiem depo, bet depo būvniecībai Rojā, Daugavpilī, Liepāja un depo Rīgā, Matīsa ielā atjaunošanai finansējums ir jāmeklē no jauna.

5 komentāri