Visā Latvijā sākusies dabas skaitīšana

Komentāri

Visā Latvijā sākusies dabas skaitīšana. Tik vērienīga biotopu inventarizācija notiek pirmo reizi.

Valsts ir sadalīta kvadrātos – 12,5 reiz 12,5 kilometri, kurus trīs gadu laikā apsekos 170 eksperti.

Visi augi, koki, sūnas, dzīvnieki un putni tiks iegrāmatoti īpašās anketās, bet pēc tam – arī kartēs.

Dabas skaitīšana ir nepieciešama turpmākai skaidrai plānošanai par to, kādas teritorijas, cik lielas un kā būtu aizsargājamas. Ja kādi jauni vērtīgi biotopi tiks atrasti privātīpašumos, saimnieku par to informēs rakstveidā.

Lasi vēl