Eiropas monetārā savienība kļūst stiprāka, uzskata Dombrovskis

2 komentāri
Eiropas monetārā savienība kļūst stiprāka, uzskata Dombrovskis
Foto: F64

“Salīdzinot ar situāciju pirms pieciem gadiem, Eirozona ir daudz izturīgāka pret dažāda veida satricinājumiem,” Ekonomistu apvienības diskusijā par Eiropas monetārās savienības pašreizējiem izaicinājumiem norādīja par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Eiropas Komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.

Runājot par paveikto, Dombrovskis, uzsvēra dalībvalstu pastiprināto makroekonomisko uzraudzību – fiskālā disciplīna uzlabojas un kopumā samazinās gan dalībvalstu budžetu deficīti, gan parādi procentos pret IKP, akcentēja Dombrovskis.

Savukārt, runājot par finanšu sistēmas stabilitāti, Dombrovskis uzsvēra Eiropas banku savienības jeb vienota uzraudzības mehānisma izveidošanu. No nākamā gada 1. janvāra sāks darboties arī vienots banku rezolūcijas fonds, un ir izstrādāti pasākumi, lai mazinātu saikni starp dalībvalstīm un vietējo banku sektoriem, kā arī noteikti skaidrāki rīcības virzieni banku problēmu gadījumā, pārliekot lielāku atbildību akcionāru un kreditoru pusē.

“Neraugoties uz neseno vētraino notikumu attīstību Grieķijā, Eirozonas finansiālā stabilitāte netika apšaubīta un nebija vērojams “domino efekts” uz citu valstu ekonomikām kā, savulaik, 2010.-2011.gadā”, norādīja Dombrovskis.

Runājot par Eiropas monetārās savienības stiprināšanas nākamajiem soļiem, kā pirmo uzdevumu Valdis Dombrovskis minēja izstrādāto makroekonomiskās nesabalansētības procedūru efektīvāku izmantošanu praksē. Jau pašlaik tiek uzraudzīta ne tikai dalībvalstu fiskālā politika, bet arī iespējamā ekonomiskā nesabalansētība. Šajā kontekstā tiek strādāts pie priekšlikumu sagatavošanas par konkurētspējas uzraudzības institūciju tīkla izveidi dalībvalstīs.

Pirmkārt, lai sekotu algu un produktivitātes attīstībai, kuru nesabalansētība bija viens no cēloņiem, kāpēc ekonomiskā krīze Latvijā bija tik smaga, uzskata Dombrovskis. Vienlaikus tiks stiprināta arī makroekonomiskā uzraudzība, Eiropas savienības ietvaros veidojot fiskālo padomi, kas koordinētu nacionālās fiskālās uzraudzības institūcijas.

Banku savienības jomā ir jāizdara tās lietas, par kurām jau panākta vienošanās, norāda Dombrovskis, piemēram, vajadzīgo direktīvu pārņemšana dalībvalstīs, t.sk. banku rezolūcijas un atjaunošanas direktīva. Būs jāpanāk vienošanās par starta finasējumu vienotam rezolūcijas fondam – tā, lai finanšu tirgi varētu fondam uzticēties. Vienlaikus tiek gatavoti priekšlikumi par Eiropas depozītu garantiju shēmu kā pārapdrošināšanās iespēju nacionālajām depozītu garantiju shēmām.
Eirozonas svarīgāko uzdevumu sarakstā Dombrovskis uzsvēra arī konverģences atjaunošanas nepieciešamību, nosakot dalībvalstīm atskaites sistēmas un virzienus gan konkurētspējas, gan sociālajā jomā.

2 komentāri