Ašeradens rosina Latvijas teritoriju iedalīt lielajās pilsētās, kā arī lielajās pilsētās ar novadu vai funkcionālo teritoriju

7 komentāri
Ašeradens rosina Latvijas teritoriju iedalīt lielajās pilsētās, kā arī lielajās pilsētās ar novadu vai funkcionālo teritoriju
DMITRIJS SUĻŽICS, F64

Partiju apvienības “Jaunā vienotība” līderis piedāvā Latvijas teritoriju Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā iedalīt četros administratīvo teritoriju veidos.

Deputāts iesniedzis priekšlikumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma trešajam lasījumam, rosinot ieviest citādāku Latvijas teritoriju administratīvo dalījumu.

Saskaņā ar viņa piedāvājumu par lielajām pilsētām būtu atzīstama Rīga un Jūrmala. Ašeradens rosina noteikt, ka lielās pilsētas ir pilsētas ar attīstītu komercdarbību, transporta un komunālo saimniecību, sociālo infrastruktūru un nozīmīgu sabiedrisko pakalpojumu iestāžu kompleksu, kurai valsts attīstības plānošanas dokumentos noteikts nacionālās nozīmes attīstības centra statuss, un kurā ir vismaz 20000 pastāvīgo iedzīvotāju.

Nākamais dalījums paredzētu ieviest lielajās pilsētās ar novadu teritoriju. Tās būtu tādas teritorijas, kur lielā pilsēta ar novadu teritoriju ir vienota administratīvā teritorija. Par šādām administratīvajām teritorijām Ašeradena ieskatā būtu jānosaka Jelgava, Valmiera, Ventspils un Jēkabpils.

Savukārt Daugavpils, Liepāja un Rēzekne, viņaprāt, būtu jāatzīst par lielajām pilsētām ar funkcionālo teritoriju. Lielā pilsēta ar funkcionālo teritoriju saskaņā ar viņa priekšlikumu būtu administratīvā teritorija, kura ar minētā likuma Pārejas noteikumos noteiktajām pašvaldībām veiktu kopīgu teritoriju attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, investīciju plānošanu, izglītības pārvaldes darbības organizēšanu un kopīgas atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu.

Tāpat valsts teritorijas iedalījumā tiktu saglabāti novadi. Novada pilsētas statusu varētu piešķirt apdzīvotajām vietām, kas ir kultūras un komercdarbības centri ar attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir vismaz 2000 pastāvīgo iedzīvotāju.

Novada pilsētas tiktu ir noteiktas ATR likuma pielikumā.

Ašeradens rosina noteikt, ka lielās pilsētas, lielās pilsētas ar novadu teritoriju, novadus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus un to robežas, kā arī mazciemus reģistrē Valsts zemes dienests Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem vai attiecīgās pašvaldības domes lēmumu.

Kā ziņots, Saeima iepriekš otrajā lasījumā atbalstīja ATR likumu, paredzot Latviju iedalīt 40 administratīvajās teritorijās. Otrajā lasījumā deputātu vairākums negaidīti nobalsoja par republikas pilsētu pārdēvēšanu par lielajām pilsētām, par tādām gan līdz šim atzīstot tikai piecas.