“Velkoņu lietā” zaudētos 1,35 miljonus eiro Ušakovam un Amerikam pieprasa atmaksāt no privātajiem līdzekļiem

9 komentāri
“Velkoņu lietā” zaudētos 1,35 miljonus eiro Ušakovam un Amerikam pieprasa atmaksāt no privātajiem līdzekļiem
VLADISLAVS PROŠKINS, F64

Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis (“Vienotība”) nosūtījis vēstuli Rīgas mēram Nilam Ušakovam (S) un vicemēram Andrim Amerikam (GKR), kurā abiem politiķiem pieprasa no privātajiem līdzekļiem atmaksāt 1,35 miljonus eiro zaudējumus, kas radušies, Rīgas Brīvostas pārvaldei zaudējot tiesvedībā, informēja partijas frakcijas pārstāvis Edmunds Jurēvics.

Jau vēstīts, ka spēkā ir stājies Rīgas apgabaltiesas spriedums, kurā atzīts, ka Rīgas Brīvostas pārvaldei jāatlīdzina 1,35 miljoni eiro uzņēmumam “PKL Flote” par radītajiem zaudējumiem, kas radušies, Brīvostai uzsākot sniegt velkoņu pakalpojumus Rīgas ostā.

Savā vēstulē domes vadībai Ķirsis norāda, ka tiesas spriedums ir sekas Brīvostas valdes sistemātiski īstenotajai konkurences kropļošanai, par ko “tieši un nepārprotami savos atzinumos un lēmumos regulāri brīdināja Konkurences padome (KP), Valsts kontrole (VK) un citas atbildīgās institūcijas.”

Viņš atgādina par VK 2013. gada revīzijas ziņojumu, kurā teikts, ka pārvalde, neievērojot normatīvajā aktā noteikto par publiskas personas tiesībām iesaistīties komercdarbībā un izveidojot SIA “Rīgas brīvostas flote”, ir nelikumīgi rīkojusies ar finanšu līdzekļiem un mantu 6,10 miljonu latu apmērā.

Tāpat Ķirsis vērš uzmanību uz KP 2009. gadā, 2011. gadā un 2015. gadā uzliktajiem sodiem Brīvostai par konkurences kropļošanu. “Konkurence ostā tika deformēta vairāk nekā septiņu gadu garumā. Jūs esat klaji un apzināti ignorējuši iepriekš minēto institūciju skaidri paustos aicinājumus un pieprasījumus pārtraukt Rīgas brīvostas pārvaldes īstenoto prettiesisko politiku,” pauž Ķirsis.

Vienlaikus viņš raksta, ka “Jūs kā Rīgas pašvaldības pārstāvji Rīgas brīvostas pārvaldes valdē un kā Rīgas domes vadošās amatpersonas nesat tiešu atbildību par šo tiesas spriedumu – par konkurences kropļošanu un Rīgas investīciju vides graušanu. Tādēļ pieprasu jums samaksāt tiesas piespriesto kompensāciju uzņēmumam solidāri no saviem privātajiem līdzekļiem, kā arī atkāpties no Rīgas brīvostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem. Sabiedrībai nav pienākuma apmaksāt jūsu apzināti veiktās prettiesiskās darbības sekas,” vēstulē kritiku neslēpj Ķirsis.

Atbildi deputāts apņēmies gaidīt līdz 6.decembrim. “Gadījumā, ja lēmums būs noraidošs un jūs atteiksieties uzņemties atbildību par savas darbības sekām, būšu spiests izmantot citas likumā noteiktās iespējas pieprasīt no jums personīgu atbildību,” norāda domnieks.

Ameriks ir Rīgas Brīvostas valdes priekšsēdētājs, bet Ušakovs – viens no valdes locekļiem.

Jau vēstīts, ka tiesas spriedums spēkā stājās 13.novembrī un desmit dienu laikā pārvaldei bija jāveic naudas pārskaitījums uzņēmumam. Brīvostas pārstāvji apstiprināja, tiesas uzlikto pienākumu izpildīs.
9 komentāri