Vēlēšanas 2017: solījumi samazināt NĪN jāvērtē piesardzīgi

0 Komentāru

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides – tas ir viens no biežāk izteiktajiem solījumiem partiju priekšvēlēšanu programmās.

Pašvaldībām ir tiesības noteikt šīs nodevas atlaides, un daudzas partijas tieši to arī sola. Solījumus radikāli mazināt nodokli gan jāvērtē ar vēsu prātu, jo nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrais lielākais pašvaldību ieņēmumu avots. 100% no šā nodokļa nonāk pašvaldību budžetos, un pērn pilsētas un novadi šādā veidā ir iekasējuši 220 miljonus eiro.

Latvijas Pašvaldību savienībā atzīst, ka pilsētu un novadu iespējas ietekmēt šo nodevu ir ierobežotas.

Sanita Šķiltere
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Pašvaldība nevar brīvi aizņemties līdzekļus budžeta deficīta segšanai. Vai nu tā tos ir uzkrājusi iepriekšējos gados, kad ir bijis reāls naudas atlikums, vai arī var aizņemties investīciju projektiem. Līdz ar to pašvaldībai ieņēmumi ar izdevumiem ir jāsabalansē, viņa nevar vienkārši atlaist. Tātad, ja neiekasēs NĪN, tad vai nu ir jāsamazina izdevumi, vai nu kaut kur citur ir jāpaceļ šis NĪN. Par dzīvesvietas jautājumiem, partiju programmās izteikti daudzi solījumi par jaunu pašvaldības sociālo dzīvokļu ierīkošanu un rindu mazināšanu uz tiem.

Par dzīvesvietas jautājumiem, partiju programmās izteikti daudzi solījumi par jaunu pašvaldības sociālo dzīvokļu ierīkošanu un rindu mazināšanu uz tiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ir viens no biežāk izteiktajiem solījumiem partiju priekšvēlēšanu programmās. Par mājokļu jautājumiem izteikti daudzi solījumi attiecībā uz jaunu pašvaldības sociālo dzīvokļu ierīkošanu un rindu mazināšanu uz tiem. Kā pašvaldības var palīdzēt iedzīvotājiem ar dzīvesvietas izmaksu mazināšanu un citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem?

  • Pašvaldībām ir tiesības noteikt šī nodokļa atlaides. 100% no šī nodokļa nonāk pašvaldību budžetos, un pērn pilsētas un novadi šādā veidā ir iekasējuši 220 miljonus eiro.
  • Tiem, kam pašiem nepieder mājoklis un nav naudas tā izīrēšanai, pašvaldības var sniegt atbalstu, piešķirot tiesības maznodrošinātajiem īrēt sociālos dzīvokļus un nosakot par to samazinātu īres un komunālo pakalpojumu maksu.
  • Iedzīvotāji nereti sūdzas par autostāvvietu trūkumu pie savas dzīvesvietas. Pilsētas un novadi nosaka, kurās vietās stāvvietas ir bezmaksas, un cik jāmaksā tur, kur auto atstāšana ir par maksu.
  • Pašvaldībām arī nereti pieder lielākie namu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un siltumapgādes uzņēmumi. Pašvaldības ir tiesīgas atbalstīt dzīvojamo ēku siltināšanu un cita veida remontus.
  • Kritiskāk būtu jāvērtē partiju solījumi atrisināt problēmu, no kā cieš daudzi dzīvokļu īpašnieki – nesamērīgus maksājumus par piespiedu zemes nomu gadījumos, kad māja pieder vienam īpašniekam, bet zeme – citam. Pašvaldību rīcībā ir maz juridisko instrumentu, lai šo problēmu risinātu.
0 Komentāru