Vējonis vēstulē Saeimai mudina pilnveidot regulējumu par bērnu ārpusģimenes aprūpi

0 Komentāru
Vējonis vēstulē Saeimai mudina pilnveidot regulējumu par bērnu ārpusģimenes aprūpi
FOTO: LETA

Valsts prezidents Raimonds Vējonis otrdien, 7. februārī, nosūtījis vēstuli Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kurā lūdz trešajā lasījumā pilnveidot likumprojektā ”Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” ietverto regulējumu par bērnu līdz trīs gadu vecumam ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu. 

Valsts prezidents vērsis Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas uzmanību uz otrajā lasījumā atbalstītā regulējuma iespējamo neatbilstību Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām.

Vēstulē Raimonds Vējonis norāda, ka nav vēlams likuma normās definēt tādus izņēmumus, kas savā būtībā ir pretēji bērna labākajām interesēm un var radīt priekšnoteikumus bērna pamattiesību aizskārumiem.

”Secinu, ka ar likuma normas spēku iecerēts nostiprināt principu, ka atsevišķos gadījumos bērnu labākās intereses ir uzaugt nevis ģimeniskā vidē, bet gan bērnu aprūpes iestādē,” vēstulē norāda Valsts prezidents.

Viņš uzsver, ka atbilstoši ANO Bērnu tiesību konvencijai vispāratzīts ir princips, ka bērnu pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai vislabvēlīgākā vide ir ģimene.

Valsts prezidents vērš uzmanību, ka jau šobrīd Bērnu tiesību aizsardzības likuma normas paredz, ka bērnam primāri tiek nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē un ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina tikai tad, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav piemērota konkrētam bērnam.

”Katra bērna situācija ir atšķirīga, un kā tāda tā arī ir vērtējama, rodot labākos risinājumus bērna pilnvērtīgai attīstībai katrā konkrētajā gadījumā,” aicina Raimonds Vējonis.

0 Komentāru