Veido profesionālās darbības pārkāpumu sarakstu

Komentāri

Profesionālās darbības pārkāpumi liegs uzņēmumiem piedalīties valsts iepirkumos. Tomēr jautājums par to, kas uzskatāms par profesionālu pārkāpumu, raisa uzņēmēju diskusijas.

Uzņēmēji bieži sūdzas, ka, pretendējot uz valsts pasūtījumu un piedaloties konkursā, ir grūti konkurēt ar uzņēmumiem, kuri nemaksā nodokļus. Šādi uzņēmumi spēj piedāvāt lētāku cenu, kas ir galvenais nosacījums, lai slēgtu līgumu. Tagad ir izstrādāti noteikumi, kas paredz atļaut no iepirkumiem izslēgt pretendentus par profesionālas darbības pārkāpumiem.

Rakstot projekta pieteikumu, pasūtītājs iekļaus prasībās kādu no 50 nosacījumiem, kas konkrētā nozarē uzskatāmas par pārkāpumu, kura dēļ uzņēmums nevar piedalīties iepirkumā. Uzņēmēji atzīst, ka šādu noteikumu ieviešana palīdzēs sakārtot uzņēmējvidi.

Par profesionālās darbības pārkāpumu tiks atzīts, piemēram, tirdzniecības uzņēmums, kurš iepriekš būs nodarbojies ar kontrabandu, mežizstrādes uzņēmums, kas nelikumīgi dedzinājis mežu vai cirtis kokus, vai būvuzņēmums, kurš pārkāpis būvniecības noteikumus. Ja strādnieki objektā būs atradušies bez aizsargķiverēm, uzņēmums konkursos nevarēs piedalīties gadu. Uzņēmējiem tas rada bažas, ka šie noteikumi tiktāl atsijās pretendentus, ka nebūs kam piedalīties iepirkumā.

Finanšu ministrija cer, ka nosacījumi netiks izmantoti ļaunprātīgi, lai kādu pretendentu speciāli izslēgtu no dalības iepirkumā.

Pēc gada noteikumu piemērošana tiks izvērtēta, un, ja iepirkumu procedūru kvalitāte būs augusi, iespējams, noteikumi tiks papildināti ar vēl citiem nosacījumiem – ja rezultāta nebūs, iespējams, noteikumi tik mīkstināti. Rīt “Profesionālās darbības pārkāpumu saraksts’’ tiks vērtēts Ministru kabinetā.

Tests - ko tu zini par alus vēsturi?

Tests - ko tu zini par alus vēsturi? 8

Alus plūdi Londonā – vai tas maz ir iespējams? Izpildi testu par alus vēsturi, uzzini pārsteidzošus faktus un tiec pie sertifikāta! Neizpaliks arī balva.

Lasi vēl