Vanšu tilta remonts atlikts; tā apmales ir pamatīgi izrūsējušas un vairs nav drošas

2 komentāri

Vanšu tilta remonts atlikts! Lai gan tā apmales ir izrūsējušas tik pamatīgi, ka tās vairs nav drošas un jau kādu laiku ir uzlikti papildu norobežojumi, pagaidām atjaunošanas darbi atlikti. Tikmēr par būvniecības jomu atbildīgā Ekonomikas ministrija (EM) atzīst, ka tiltu uzraudzība ir pārmēru neskaidra un plāno uzlabot tiltu uzraudzības noteikumus.

Vanšu tilts ved pāri Daugavai, un tas ir būvēts pagājušā gadsimta 1980. gados. Lai arī speciālisti jau pirms vairākiem gadiem runāja par nepieciešamu tilta nopietnu remontu, kopš uzbūvēšanas tiltam kapitālais remonts nav veikts, vienīgais nesen atjaunotas kāpnes Vecrīgas pusē.

Šeit no kāpnēm var ļoti labi redzēt tiltu tuvumā un var novērtēt, ka metāla konstrukcijas ir tiešām pamatīgi norūsējušas. Protams, tas ir tikai vizuāls vērtējums, lai iegūtu patiesu tilta tehniskā stāvokļa ainu vajadzētu veikt padziļinātu apsekošanu.

Speciālisti, apskatot tiltu, secināja, ka automašīnām slēgt to gluži nav vajadzības, taču gājēju drošībai vajadzētu norobežot tilta apmales.

“Tās ir deformējušās atsevišķās vietās, korodējušas margas pie betona plāksnēm, tā rezultātā pieņēmām lēmumu, ka mēs viņas norobežosim,” saka Rīgas domes Satiksmes departamenta (RDSD) pārstāve Ilze Dimante.

RDSD norāda, ka iepriekš bija domāts tilta remontdarbus saplānot līdz šā gada noslēgumam. Taču pavisam nesen, pagājušās nedēļas nogalē, domes priekšsēdētājs paziņoja, ka tilta remontam un remonta projektēšanai paredzētā nauda, iespējams, tiks piešķirta no nākamā gada Rīgas budžeta. Tāpēc tagad nav skaidrības, kad Vanšu tilta remonts tiks uzsākts un kad tiks novāktas šīs dubultās apmales.

“Lielām inženiertehniskām būvēm reizi desmit gados būtu adekvāts periods.” EM pārstāve Olga Feldmane norāda, ka ministrijā pašlaik tiek lemts par to, cik bieži būtu jāapseko lielu tiltu tehniskais stāvoklis. Lai arī Rīgas dome tiltus apseko reizi piecos gados, uzticības šiem apsekojumiem nav. Ekonomikas ministrijas Rīgas vadībai pieprasītās tiltu pārbaudes secinājumi ir pārāk izplūduši. “Un jautājums, ko nozīmē apmierinoši, slikts, tas ir tāds diezgan izstieptas kategorijas,” norāda ministrijas pārstāve.

Zināms, ka Rīgā un arī pārējā Latvijā ļoti daudzi tilti ir sliktā stāvoklī. Ekonomikas ministrijas speciālisti veido jaunas prasības. Tās paredzēs, ka tiltus jāpārbauda reizi 10 gados, taču pārbaužu rezultātos būs jānorāda konkrēti tehniski rādītāji, kas liecina par tilta drošību.