Valsts kontrole: Valsts iestādes joprojām vairākus miljonus tērē neatbilstoši mērķim

1 komentārs

Ministrijas un to padotībā esošās valsts iestādes joprojām vairākus miljonus tērē neatbilstoši mērķim, tā, publiskojot revīzijas rezultātus par pērno gadu, secina Valsts kontrole.

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa, apkopojot atbilstības pārbaužu rezultātus, īpaši akcentē nepieciešamību kvalitatīvāk plānot valsts budžetu un novērst gadījumus, kad finansējums tiek pieprasīts vienam mērķim, bet izlietots citām vajadzībām.

Piemēram, arī pērn par nodokļu maksātāju naudu ministriju ierēdņiem tikušas izmaksātas nepamatotas piemaksas un prēmijas.

Elita Krūmiņa
Valsts kontroliere

Gadījums Izglītības un zinātnes ministrijā saistībā ar pretlikumīgi naudas balvās izlietotajiem 1,4 miljoniem eiro jau likvidētās RPIVA augstskolas darbinieku prēmēšanai. Arī veselības ministrijas nozare – piemaksas par personisko darbu un kvalitāti var tikt izmaksāts jau ar pirmo dienu, kad persona sāk strādāt konkrētā iestādē, uzreiz jau tiek izmaksāta piemaksa par personiskā darba ieguldījumu un kvalitāti.

Visvairāk negatīvu atzinumu saņēmusi Iekšlietu ministrija, kas vairāk nekā miljonu darbinieku algu reformai paredzētos līdzekļus novirzījusi citām vajadzībām. Valsts kontrole aprēķinājusi, ka gadījumā, ja līdzekļi būtu izlietoti atbilstoši mērķim, katrs ugunsdzēsējs mēnesī saņemtu par 45 eiro vairāk. Tāpat secināts, ka liela daļa darbinieku, kas saņem izdienas pensiju, turpina strādāt.

Ilze Grīnhofa
VK 2. revīzijas departamenta direktore

Šeit tiešām ir nelikumīga rīcība, jo likumi nepieļauj tādu situāciju, ka amatpersona, kura devusies izdienas pensijā, varētu turpināt darbu šajā pašā amatā un turpināt saņemt gan atlīdzību, gan izdienas pensiju. VUGD priekšnieks ir, mūsuprāt, pretlikumīgi mainījis amata mērķi. Amats ir transformēts uz civilo, un tādējādi persona varēja saņem gan pensiju, gan atlīdzību. Tas ir turpinājies septiņus gadus, kopumā 171 000 izmaksāts, budžeta līdzekļi.

Valsts kontrole uzsver, ka jautājums par izdienas pensiju sakārtošanu tiek aktualizēts katrā revīzijā, tomēr šis jautājums tikai diskusiju līmenī ir iestrēdzis jau vairāk nekā desmit gadus.