Valsts kontrole atklājusi trūkumus kapsētu apsaimniekošanā

Komentāri

Veicot revīziju par to, kā pašvaldības apsaimnieko kapsētas, Valsts kontrole atklājusi vairākus trūkumus. Tā secinājusi, ka ir pašvaldības, kurām vēl daudz darāmā, lai piederīgie savus tuviniekus varētu apbedīt cieņpilni. Revidenti arī vērš uzmanību uz kapavietu trūkumu atsevišķās pašvaldībās.

Latvijā ir vairāk nekā 1700 kapsētu. Gandrīz visas no tām apsaimnieko pašvaldības. Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju par kapsētu saimniecību, kas tika uzsākta jau 2015. gadā, un secinājusi ka šī ir viena no jomām, kur pašvaldību darbu nepieciešams uzlabot.

Elita Krūmiņa
valsts kontroliere

Pašvaldībām, mūsuprāt, ir jāvar labāk. Un mēs arī zinām, ka tās var labāk.

Kā būtiskākais trūkums tiek minēti neskaidri noteikumi kapavietu iegūšanai. Un strīdīgi esot pašvaldību noteiktie obligātie maksājumi, kas turklāt būtiski atšķiras. Kapavietas iegūšana izmaksā no trim līdz pat vairāk nekā 500 eiro.

Edgars Korčagins
Valsts kontroles padomes loceklis

Ja runājam par maksām, tad tā situācija Latvijā ir tik raiba kā dzeņa vēders, jāsaka. Jo par ko tik vien cilvēkam nav jāveic obligātie maksājumi, lai nodrošinātu sava tuvinieka vai piederīgā apbedījumu. Tā situācija ir ļoti raiba. Visās Latvijas pašvaldībās nav noteikti šādi maksājumi. Taču tur, kur ir noteikti, mēs redzējām, ka maksājumu veidi ir ļoti dažādi – ir nomas maksas, ir kapavietu piešķiršanas maksas, maksa par apbedīšanu, par kapavietas ierādīšanu, par teritorijas apsaimniekošanu un par vēl daudzām dažādām lietām.

Valsts kontrole arī vērš uzmanību uz kapavietu trūkumu. Par kritisku tā atzīst situāciju Jūrmalā.

Edgars Korčagins
Valsts kontroles padomes loceklis

Šeit mēs redzējām arī gadījumus, kad jau revīzijas laikā revidenti kopā ar, piemēram, Jūrmalas pilsētas pašvaldības speciālistiem, apzinot kapsētu jomu, nonāca pie secinājuma, ka faktiski Jūrmalas pilsētā ir brīdis pienācis, kad brīvo kapavietu pietiek tikai vienam mēnesim. Tā ir gana, mūsuprāt, kritiska situācija, līdz kurai nevienai pašvaldībai nevajadzētu nonākt.

Savukārt Jūrmalā norāda, ka ziņas par kapavietu trūkumu ir novecojušas, un kritiskā situācija tagad jau novērsta.

Guntars Lasis
Jūrmalas kapu vadītājs

Situācija bija kritiska pirms gada. Jūrmalas dome pagājušajā gadā ir piešķīrusi finanšu līdzekļus, un mēs labiekārtojam kapu trīs sektorus. Un mēs prognozējam, ka kapavietas pietiek līdz 2019. gada beigām.

Tikmēr revidenti, kuri pašvaldībām snieguši ieteikumus problēmu risināšanai, uzskata, ka valstī nepieciešama kapsētu apsaimniekošanas pamatīgāka pārskatīšana. Tas varētu būt īpašs likums vai kopīgi principi, par kuriem visas pašvaldības savstarpēji vienotos.

Lasi vēl