Valsts kanceleja pagaidām neredz juridiskus šķēršļus Muižnieka apstiprināšanai LU rektora amatā

4 komentāri
Valsts kanceleja pagaidām neredz juridiskus šķēršļus Muižnieka apstiprināšanai LU rektora amatā
OKSANA DŽADANA, F64

Valsts kanceleja šobrīd neredz juridiskus šķēršļus, lai valdība Latvijas Universitātes (LU) rektora amatā apstiprinātu Induli Muižnieku.

Par to liecina Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinums par Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu ”Par Latvijas Universitātes rektoru”, ar kuru amatā tiek rosināts neapstiprināt profesoru Indriķi Muižnieku.

Savā atzinumā Valsts kanceleja norāda, ka Iglītības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts ”Par LU rektoru” nesniedz pietiekamu pamatojumu lēmuma pieņemšanai. IZM ir jāsniedz detalizētāks pamatojums, lai varētu izvērtēt, vai pieļautie procesuālie pārkāpumi ir tik nozīmīgi, ka būtu varējuši ietekmēt vēlēšanu rezultātu un ka esošais vēlēšanu rezultāts neatspoguļo satversmes sapulces patieso gribu. Tāpat IZM rīkojuma projektā nav sniegts vērtējums par to, ka konstatētie pārkāpumi ir tik nozīmīgi, lai ierobežotu I. Muižnieka tiesības kandidēt uz rektora amatu, kā arī MK pilnvaru robežas lēmuma pieņemšanā par rektora apstiprināšanu.

Ņemot vērā minēto, nav iespējams pārliecināties, ka konstatētie pārkāpumi ietekmēja vēlēšanu iznākumu un ka vēlēšanu rezultāts neatspoguļo vēlētāju patieso (brīvo) gribu. Kā arī no rīkojuma nav iespējams pārliecināties, ka konstatētie pārkāpumi ir tik būtiski, lai ierobežotu Muižnieka tiesības kandidēt uz rektora amatu.

Rīkojums par Indriķi Muižnieku LU rektora amatā valdības sēdē tiks skatīts tad, kad IZM būs izvērtējusi VK un TM atzinumus un nepieciešamības gadījumā sagatavos attiecīgos precizējumus rīkojumā ”Par LU rektoru”.

Tāpat Valsts kanceleja vērš uzmanību, ka atsevišķi rīkojumā izdarītie secinājumi nav pamatoti ar pietiekamiem pierādījumiem, piemēram, 1.2. apakšpunktā norādītais, ka LU Rīgas Medicīnas koledžas un LU P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem tiek nepamatoti liegtas tiesības līdzdarboties LU visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās, kā arī netiek ievērots Augstskolu likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkts.

Jāpiebilst, ka savu atzinumu gatavo arī Tieslietu ministrija. Tos izvērtējot, tiks pieņemts lēmums par to, vai I. Muižnieku var apstiprināt LU rektora amatā.