Divas no trim Valērija Maligina mantiniecēm aicina sasaukt “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulci

2 komentāri
Divas no trim Valērija Maligina mantiniecēm aicina sasaukt “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulci
IEVA LEINIŠA, LETA

Aicina sasaukt zāļu ražotāja “Olainfarm” akcionāru ārkārtas sapulci, lai veiktu izmaiņas padomes sastāvā, medijiem izplatītajā paziņojumā paudušas mirušā uzņēmēja Valērija Maligina meita Nika Saveļjeva un viņa jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildne Signe Baldere-Sildedze.

“”Olainfarm” līdzšinējā padome – īpaši Irina Maligina [Valērija Maligina vecākā meita], Pāvels Rebenoks un Mārtiņš Krieķis – ir zaudējuši uzņēmuma akcionāru vairākuma uzticību,” teikts paziņojumā.

Tajā minēts, ka līdzmantinieku vairākuma lēmums, šogad 2. janvārī mainot “Olainfarm” lielākā akcionāra SIA “Olmafarm” valdi, kā vienīgo valdes locekli ieceļot Milanu Beļeviču, ļāvis novērst “Olainfarm” akciju nonākšanu tādu personu rokās, kurām uz tām nav tiesības.

“”Olmafarm” iepriekšējā valdes locekle Irina Maligina bija iesniegusi reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā jaunas kapitālsabiedrības SIA “Olfchem” dibināšanas lēmumu, ieguldot tajā visu “Olmafarm” piederošo mantu, tas ir “Olainfarm” akcijas, kas tika novērtētas 59 684 000 eiro vērtībā,” sacīts paziņojumā, piebilstot, ka “Olfchem” valdē bija paredzēts iecelt Irinu Maliginu, kā arī ar Rebenoku un Krieķi saistītas personas – Ingu Balandinu un Žaneti Eihmani, statūtos paredzot, ka valdes locekļiem katram atsevišķi ir paraksta tiesības.

“Šāda Irinas Maliginas rīcība nonāk acīmredzamā pretrunā ar Valērija Maligina testamentu, ar kuru viņš visu savu mantu ir novēlējis trim meitām, nevis vienai – vecākajai meitai, kura nozīmīgu mantojuma daļu bija iecerējusi nodot trešo personu pārvaldībā. Šāda rīcība pavērtu iespējas potenciālajiem reideriem, kam nepieder “Olainfarm” akcijas, netraucēti izlaupīt “Olmafarm” piederīgās “Olainfarm” akcijas,” piebilsts paziņojumā.

Tāpat paziņojumā minēts, ka, izmantojot mantojuma aizgādnes statusu, dažas dienas pirms mantojuma apliecību saņemšanas, Irina Maligina, kā vienīgā valdes locekle, veica izmaiņas “Olmafarm” statūtos, iekļaujot punktu, kas paredz – jebkurš jautājums “Olmafarm” dalībnieku sapulcē skaitās pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā 75% no balsstiesīgā kapitāla balsīm. “Šādi, prettiesiski un pretēji pārējo mantinieču interesēm rīkojoties, Irina Maligina nobloķēja pārējo dalībnieču iespēju viņu atcelt no valdes. Irina Maligina, kā vienīgā “Olmafarm” valdes locekle, 4.septembrī ar savu balsojumu nodrošināja un arī panāca līdzšinējās “Olainfarm” padomes iecelšanu, kā arī 22.novembrī notikušajā akcionāru sapulcē lēmuma pieņemšanu par tās saglabāšanu, neskatoties uz to, ka padome ir nepilnā sastāvā,” atzīmēts paziņojumā.

Paziņojumā arī skaidrots, ka Uzņēmu reģistra lēmums reģistrēt jauno “Olmafarm” valdi ir likumīgs, atbilstošs Civillikumam un Komerclikumam, kā arī tas atbilst Uzņēmuma reģistra konsultatīvās padomes secinājumam, ka atbilstoši Civillikuma 716. panta otrajai daļai nedalītajā mantojumā ietilpstošo pamatkapitāla daļu pārvaldīšanas un lietošanas kārtību nosaka līdzmantinieku vairākums ar savu lēmumu. Līdzmantinieku vairākums pamatkapitāla daļas var pārvaldīt tieši bez kopīgā pārstāvja iecelšanas.

Saveļjeva un Baldere-Sildedze par notikušajiem pārkāpumiem ir vērsušās ar iesniegumiem tiesībsargājošajās institūcijās.

Iepriekš vēstīts, ka šogad 2. janvārī iegrāmatotas izmaiņas “Olmafarm” valdes sastāvā – darbu kompānijas valdē atstājusi vienīgā valdes locekle Irina Maligina, bet viņas vietā valdē iecelta Beļeviča. Tāpat 2. janvārī iegrāmatotas izmaiņas “Olmafarm” dalībnieku sastāvā, vēstot, ka kopš 2018. gada 6. novembra kompānijas īpašnieki ir Saveļjeva (33,33%), Anna Emīlija Maligina (33,33%) un pats Maligins (33,33%).

Tajā pašā laikā Irina Maligina ir apstrīdējusi viņas atcelšanu no “Olmafarm” valdes. “Šā gada sākumā ir noticis prettiesisks mēģinājums atcelt mani – Irinu Maliginu no “Olainfarm” lielākā akcionāra – “Olmafarm” valdes. Pretlikumīgās darbības ir apstrīdētas Uzņēmumu reģistrā un tiesībsargājošās institūcijas jau ir sākušas izmeklēšanu, vai notikušais Uzņēmumu reģistrā ir atsevišķu darbinieku neprofesionālas rīcības rezultāts, vai arī tām ir koruptīvs raksturs,” teikts paziņojumā.

Tajā arī norādīts, ka veiktās izmaiņas ir pretrunā ar “Olmafarm” statūtiem, kas nosaka, ka izmaiņas valdē var veikt tikai ar trīs ceturtdaļu dalībnieku balsojumu. “Šāds balsojums nav noticis, un līdz ar to izmaiņas valdē neatbilst statūtiem,” teikts Maliginas paziņojumā, piebilstot, ka līdz 2.janvārim, kad veiktas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā, “Olmafarm” vienīgais kapitāldaļu īpašnieks bija Maligins.

“Šobrīd varam uzskatīt, ka tas ir tikai kārtējais mēģinājums gadu mijā ar netīrām metodēm ietekmēt Latvijas farmācijas uzņēmuma “Olainfarm” darbu. Jau iepriekš pret uzņēmumu tika izvērsta melnā komunikācijas kampaņa, bija mēģinājumi uzņēmumu pārņemt reiderisma ceļā. Pateicoties uzņēmuma komandas profesionālajam darbam, visi šie uzbrukumi tika novērsti un uzņēmums pērn spēja pat nozīmīgi kāpināt finanšu rādītājus, tādējādi veiksmīgi turpinot Maligina iecerēto “Olainfarm” attīstības vīziju. Tādējādi arī šo varam uzskatīt par kārtējo prettiesisko un neveiksmīgo mantinieču pārstāvju kampaņu pret “Olainfarm”, kas ilgtermiņā nekādi neiespaidos uzņēmuma darbu,” sacīts paziņojumā.

Uzņēmumu reģistra pārstāve Evija Rimšāne aģentūrai LETA apstiprināja, ka 3. janvārī Uzņēmumu reģistrā saņemts Irinas Maliginas iesniegums, kurā apstrīdēts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums. Šo iesniegumu izskatīs galvenais valsts notārs likumā noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu un informējot iesniedzēju.

Tāpat ziņots, ka pērn septembrī Maligina meitas saņēma mantojuma apliecības, tādējādi mantojums tika oficiāli sadalīts, taču mantiniecēm vēl bija jāparaksta vienošanās par mantojuma sadali. Novembrī starp Maligina mantiniecēm bija sadalīti 27% “Olainfarm” akciju, kas viņam piederēja tiešā veidā, kamēr Irina Maligina turpināja kontrolēt “Olmafarm”, kam pieder 42,56% no “Olainfarm” akcijām.

Vienlaikus Maligina mantinieces arī ir noslēgušas vienošanos ar Maligina atraitni Elīnu Maliginu, kura nebija minēta testamentā, par viņai likumīgi pienākošās mantojuma daļas izmaksu.

“Olainfarm” nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. Kompānijas akcijas kotē “Nasdaq Riga” oficiālajā sarakstā.

2 komentāri