Valdība izsludina ārkārtas situāciju – Krimuldas novadā jāiznīcina 5000 cūku

0 Komentāru

Valdība otrdien, 17. janvārī, nolēma izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā Krimuldas novadā, tāpat arī Ādažu novadā, kur nepieciešamības gadījumā plānots dedzināt cūku līķus, turklāt ārkārtas stāvoklis izsludināts arī Salaspils novadā, kur atrodas otrā ACM skartā uzņēmuma novietne.

Ārkārtas situācija noteikta līdz 17. aprīlim, un atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtas situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests.

Kā ziņots, ārkārtas stāvokļa izsludināšana atvieglo operatīvo dienestu darbu attiecīgajā teritorijā. Pārsvarā tas saistīts ar operatīvu dzīvnieku likvidēšanu un blakusproduktu iznīcināšanu.

Valsts policijai pēc PVD pieprasījuma uzdots izveidot kontrolposteņus un nodrošināt amatpersonu dežūras posteņos uz ceļiem, kas šķērso minētās teritorijas, kā arī iesaistīt amatpersonas mēra apkarošanas pasākumu īstenošanā skartajās novietnēs, ja to īpašnieki nepakļaujas PVD amatpersonu norādījumiem.

Tāpat policijai uzdots pastiprināti kontrolēt transportlīdzekļus minētajās teritorijās, lai pārbaudītu mājas cūku un mežacūku un to produktu pārvadājumus. Saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu no valsts budžeta neparedzētiem gadījumiem būs nepieciešams novirzīt aptuveni 100 000 eiro. Trīs gadu laikā, kopš Latvijā ievazāts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), tā profilakses un apkarošanas pasākumiem izlietoti 13,318 miljoni eiro.

0 Komentāru