Valdība dod zaļu gaismu reformai – tiks samazināts ierēdņu skaits

1 komentārs

Valsts pārvaldē nodarbināto skaits līdz 2020. gadam tiks samazināts par 6% un kopumā tiks likvidēts 3500 amata vietas. To paredz otrdien, 14. novembrī, pēc plašām diskusijām Ministru kabinetā atbalstītais valsts pārvaldes reformu plāns.

Darbinieku skaita samazināšana varētu skart 50 000 strādājošo ministrijās un to pārraudzībā esošās iestādēs, arī Ministru kabinetu un pašu reformas autori – Valsts kanceleju.

Samazinot darbinieku skaitu, būs līdzekļi, kas tiks izlietots esošo darbinieku atalgojuma paaugstināšanai. Lēmumus, kurus darbiniekus atstāt, kurus atlaists, paredzēts pieņemt pēc rūpīgas analīzes.

Reforma skar ne vien darbiniekus, to kopumā paredz veikt darbības desmit virzienos, kā rezultātā valsts pārvaldei jākļūst ekonomiskākai, efektīvākai un lietderīgākai.

1 komentārs