Valdība atbalsta VID “baltā saraksta” paplašināšanu

Pievienot komentāru
Valdība atbalsta VID “baltā saraksta” paplašināšanu
Foto: f64

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumu paplašināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzticamo uzņēmumu jeb tā dēvēto “balto sarakstu” no esošajiem 75 uzņēmumiem līdz vairāk nekā 2000.

Valdība uzklausīja FM sagatavoto konceptuālo ziņojumu par padziļinātās sadarbības programmas darbību un tās attīstības modeli.

Padziļinātās sadarbības programma sāka darboties 2012. gada jūlijā, un tā paredz nodokļu maksātāju ciešāku sadarbību ar VID nodokļu saistību izpildē. FM piebilda, ka līdz šim programma sevi ir pierādījusi kā nozīmīgu atbalsta rīku sadarbībai starp valsts pārvaldi un nodokļu maksātājiem, un tajā ir iekļauti 75 dalībnieki.

“Pētījumi liecina, ka padziļinātās sadarbības programmas rezultātā ir būtiski uzlabojušās attiecības starp daudzām lielām korporācijām un nodokļu administrāciju, un klientu attiecību pārvaldības lomas attīstība ir bijusi īpaši pozitīva. Tādējādi nepieciešams turpināt to attīstīt, lai samazinātu saistību izpildes un administratīvās izmaksas. Programmu paredzēts būtiski pilnveidot un paplašināt, iekļaujot tajā arī mazos un vidējos uzņēmumus,” piebilda FM.

Attiecīgi FM rosina segmentēt programmas dalībniekus trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas -, piedāvājot priekšrocības pēc noteiktiem principiem un vienlaikus nodrošinot vienkāršotāku administrēšanas un uzraudzības procesu.

Ieviešot jaunā tipa atbalsta programmu, pirmajā izvērtēšanas gadā, kas plānota 2018. gada beigās, programmas dalībniekus iekļautu attiecīgajā līmenī atbilstoši līmeņa izvērtēšanas kritērijiem, neievērojot sākotnējo principu, ka nodokļu maksātājam jāiziet visi līmeņi.

Bronzas līmenī varētu iekļaut aptuveni 2000 uzņēmumu. Šajā kategorijā iekļaus uzņēmumus, kas sevi pierādījuši, ka godīga nodokļu nomaksa, atbildīga uzņēmējdarbība un priekšzīmīga sadarbības ar valsts iestādēm ir būtiska uzņēmējdarbības prioritāte. Atrašanās termiņš programmas līmenī, lai sasniegtu nākamo sudraba līmeni, ir viens gads.

Sudraba līmenī varētu iekļaut 200 uzņēmumu, kuri mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvus iekšējos procesus, ar kuriem identificētu, vadītu un novērstu darījumu, darbības, atbilstības un grāmatvedības uzskaites riskus. Atrašanās termiņš šajā līmenī, lai sasniegtu nākamo zelta līmeni, ir divi gadi.

Savukārt zelta līmenī paredzēts iekļaut jau esošos padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus – kopumā 75, saglabājot līdz šim piedāvāto pakalpojumu apjomu. Šajā līmenī tiek iekļauti uzņēmumi, kuri demonstrē atklātību un caurskatāmību visos būtiskākajos ilgtspējas aspektos, tie tiecas paplašināt un pielāgot savus risku vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus un sasniedzamos rezultātus.

Ņemot vērā sociālo un sadarbības partneru ieteikumus, uzņēmuma atlase un iekļaušana attiecīgajā padziļinātā sadarbības programmas līmenī tiktu nodrošināta automātiski, balstoties uz VID riska vadības sistēmas datiem. VID nodrošina, ka padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku saraksts tiks pārskatīts un jaunie dalībnieki padziļinātās sadarbības programmas attiecīgā līmeņa dalībnieku sarakstā tiks iekļauti vienu reizi gadā. Dalībnieku sarakstu plānots publicēt VID tīmekļa vietnē.

“Ieviešot piedāvāto risinājumu, tiktu nodrošināts, ka padziļinātā sadarbības programma kļūtu pieejama ikvienam Latvijas uzņēmējam, kurš sevi ir pierādījis kā godprātīgu uzņēmēju un, kura uzņēmuma vērtības ir balstītas uz savlaicīgu nodokļu nomaksu, efektīvu sadarbību ar VID, pārkāpumu mazināšanu u.c. Pēc VID rīcībā esošiem datiem piedāvātais risinājums ļautu palielināt padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku skaitu no esošajiem 75 līdz aptuveni 2000,” norādīja FM.