Vai zini ēku, uz kuras ir padomju laiku reklāma? Reklāma kā aizgājušā laika liecība

Komentāri

Apmeklējiet kino un muzejus! Ievērojiet satiksmes noteikumus! Tāpat arī kādas rūpnīcas apaļu jubileju un vēl daudzas citas lietas agrāk popularizēja ar krāsojumiem uz ēku sienām pilsētās. 

Mūsdienās padomju un pat pirmskara laika sienu krāsojumi ir kā joprojām dzīvas tā laika liecības, kas pavisam drīz visdrīzāk vairs nebūs redzamas, jo darbi strauji iet bojā.

Mārtiņš vairāku gadu laikā izveidojis dažādus pilsētas tūrisma maršrutus, kas atšķirībā no populārajiem ceļvežiem ved pa mazāk zināmām vietām pilsētā. Arī vecās reklāmas varētu apkopot ceļvedī, taču ir viens nopietns šķērslis.

Mārtiņš Eņģelis
pilsētas pētnieks

Es iedomājos, ka varbūt varētu izveidot kādu brošūru ar to, bet laikam tas īsti neies krastā, jo, kā jau teicu, daudzi no darbiem pazūd. Ļoti daudzi darbi tiek vienkārši aizkrāsoti.

Arhitekts Pēteris Bajārs arī atbalsta seno uzrakstu un reklāmu saglabāšanu. Viņš piebilst, ka sākotnēji vajadzētu atlasīt vērtīgākos darbus.

Pēteris Bajārs
“Outofbox” arhitekts

Būtu ļoti interesanti, kas ir kuras reklāmas autors, jo daudzas no tām ir ļoti kvalitatīvs grafisks vēstījums, pieļauju, ka ir zināmi vārdi aiz viņām.

Skaidrs, ka vairumu uzrakstu un reklāmu saglabāt neizdosies, tāpēc arī Mārtiņš Eņģelis uzskata, ka jāsakopo spēki tikai uz pašiem vērtīgākajiem darbiem.

Viņš arī piebilst, ka diemžēl veco reklāmu liktenis pagaidām ir atstāts tikai māju īpašnieku ziņā.

Lasi vēl