“Vai atrodies bīstamās attiecībās?” Policija aicina ziņot un nepieļaut vardarbību ģimenē

1 komentārs
“Vai atrodies bīstamās attiecībās?” Policija aicina ziņot un nepieļaut vardarbību ģimenē
JĀNIS ZVĒRS, TV3 ZIŅAS

Šodien, 29. novembrī, Iekšlietu ministrijā notiek starptautiska konference ”Atbalsta sistēma vardarbībā cietušām sievietēm. Starpinstitucionālās sadarbības modelis Latvijā”.

Konferencē akcentēja, ka vardarbība pret sievietēm ir problēma, kas prasa kopīga risinājuma meklēšanu, un šim risinājumam balstīts uz sievietes, kura cietusi no vardarbības, vajadzībām. Projekta ietvaros tika izstrādāta un speciālistiem praksē lietota risku novērtēšanas anketa, lai novērtētu situāciju un, ja nepieciešams, visi iesaistītie – policija, sociālais dienests un citi – rīkotos saskaņoti un efektīvi.

Pētījums liecinot, ka visbiežāk vardarbība pret sievietēm notiek, kad partneris ir dzērumā, kā arī nereti tiek lietoti naži.

Starpinstitucionālā sadarbība sākās ar pilotprojektu Tukumā, bet vēlāk projekta pieredze tika pārņemta arī vairākās pašvaldībās Latvijā – Balvos, Saldū, Dobelē, Cēsīs un Valmierā. Projekta gaitā tika izstrādāti arī informatīvie materiāli cietušajām sievietēm un līdzcilvēkiem, kas palīdzēja atpazīt vardarbību un informēja par palīdzības iespējām, kā arī notika vairāki reģionālie semināri žurnālistiem, kuros plašāk tika skaidrots vardarbības pret sievietēm fenomens un ar to saistītie aspekti no psiholoģijas viedokļa.

Projektu Labklājības ministrija sadarbībā ar Valsts policiju un biedrību “Centrs Marta”, kā arī Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju.

1 komentārs