Uzņēmēji uzteic maksātnespējas jomā veiktās reformas

Komentāri

Uzņēmēji uzteic maksātnespējas jomā veiktās reformas, akcentējot tieši administratoru uzraudzību.

Pirmdien, 12. februārī, Maksātnespējas administrācija atskaitījās par paveikto pēc tam, kad uzņēmēju organizācijas prasīja asi reaģēt uz problēmām maksātnespējas procesā.

Tiek uzsvērts, ka aizvadītais gads bijis pozitīvs pārmaiņu gads, jo notikusi maksātnespējas administratoru profesijas reforma, tai noteikts amatpersonas statuss, eksaminācija, disciplinārā atbildība, notiek pārbaudes administratoru prakses vietās – gan plānotās, gan neplānotās.

Un tas, ka ir jau pirmais administratoru atbirums, liecinot, ka īstenoto reformu plāns strādā un notiek atbrīvošanās no administratoriem, kas nav īsti kompetenti vai arī ir negodprātīgi.

Tajā visā liela loma būs arī kopējai tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darba kvalitātei cīņai ar ekonomiskiem noziegumiem.

Lasi vēl