Turpmāko septiņu gadu laikā atbalstu saņems 85 000 bezdarbnieki

Komentāri
Turpmāko septiņu gadu laikā atbalstu saņems 85 000 bezdarbnieki
FOTO: LETA

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu palīdzību laikā no 2015.gada līdz 2021.gadam īstenos dažādus apmācību, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tādējādi aptuveni 85 tūkstoši bezdarbnieku un darba meklētāju būs iespēja paaugstināt kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām.

To paredz otrdien, 23.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam īstenošanu.

Minētajā laika periodā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īstenos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, neformālās izglītības programmu apguvi, apmācību pie darba devēja.

Pilnveidojot atbalsta sniegšanu bezdarbniekiem, NVA paredz īstenot elastīgas apmācību formas, piemēram e-apmācības, tādējādi uzlabojot piekļuvi apmācību pasākumiem, arī bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar ierobežotajām pārvietošanās iespējām un nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un darba meklētajiem.

Atbilstoši NVA operatīvajiem statistikas datiem uz 30.novembri reģistrētais bezdarba līmenis valstī 2014.gada septembrī bija 8,3% jeb 79 869 cilvēki.

Lasi vēl