Turpmākajos gados plānots būtiski palielināt jauno dzīvokļu skaitu

9 komentāri
Turpmākajos gados plānots būtiski palielināt jauno dzīvokļu skaitu
DMITRIJS SUĻŽICS, F64

Turpmākajos gados iecerēts būtiski audzēt ekspluatācijā pieņemtu jauno dzīvokļu skaitu, paredz Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam (NAP2027) pirmā redakcija.

Mājokļa pieejamība ir viens NAP2027 virzieniem. “Pienācīgs mājoklis drošā dzīves vidē uzskatāms par cilvēka pamatvajadzību, jo ar mājokli ir saistītas tādas indivīda vajadzības kā vajadzība pēc drošības, aizsardzības, privātuma, siltuma. No valsts skatupunkta, kvalitatīvu mājokļu pieejamība ir svarīga depopulācijas mazināšanai, tautas ataudzei, darbaspēka mobilitātei, jaunu darbavietu veidošanai, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai,” uzsvērts plānā.

Plānā uzsvērts, ka Latvijā visām mājsaimniecībām jābūt pieejamiem mājokļiem un esošajam dzīvojamajam fondam līdz 2050.gadam jāatbilst augstiem energoefektivitātes, būvniecības, drošības un labiekārtotības standartiem, kā arī jāatbalsta ilgtspējīgu pilsētu attīstība un jāpalielina mājokļu būvniecības apjomi tajās apdzīvotajās vietās, kur ir augoša uzņēmējdarbība un darbaspēka pieprasījums.

“Palielinot valsts subsidētu, samērīgas cenas mājokļu būvniecību, tiks piesaistītas privātās investīcijas, lai radītu daudzveidīgu mājokļu piedāvājumu ekonomiski augošajās teritorijās. Vienlaikus ir jāatrod risinājums kopējam valsts attīstības izaicinājumam, apzinoties,

ka lielākā Latvijas daļa sastāv no teritorijām, kurās iedzīvotāju skaits sarūk,” teikts NAP2027.

NAP2027 mērķis ir no 31% 2018.gadā līdz 22% 2027.gadā samazināt to mājsaimniecību īpatsvaru, kurās norāda uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem.

2027.gadā ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaits gadā plānots 10 000 iepretim 2966 jauniem dzīvokļiem 2018.gadā.

Tāpat līdz 40 000 plānots audzēt mājokļu skaitu, kuros ir uzlabota energoefektivitāte. Pēc 2019.gada datiem šādu mājokļi īpatsvars ir 16 363.

Jau ziņots, ka NAP2027 sākotnēji bija noteikti trīs stratēģiskie mērķi – vienlīdzīgas iespējas, produktivitāte un ienākumi, kā arī sociālā uzticēšanās. Šie mērķi būs galvenā mēraukla rīcībpolitiku un budžeta līdzekļu ieguldījumu pieprasījumu vērtēšanā, pārvaldības procesu un nozaru stratēģiju izvēlē nākamajiem septiņiem gadiem. Tomēr novembrī Saeima uzdeva plānā ietvert ceturto stratēģisko mērķi – reģionālā attīstība.

Patlaban spēkā esošā “Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam” (NAP2020) mērķi ir sekmēt ilgtspējīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi, valsts un reģionu konkurētspēju starptautiskajos tirgos, radīt spēcīgu vidusšķiru, kā arī sekmēt politiku, kas ved pie stabiliem un pietiekamiem ienākumiem un cienīga darba ikvienam, mazinot nabadzību, ienākumu nevienlīdzību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apmierinātību ar dzīvi. Tāpat NAP2020 mērķis ir nodrošināt pozitīvu un stabilu tautas ataudzi Latvijā, pieaugošu dzimstību, mirstības mazināšanos un iedzīvotāju vēlmi dzīvot un atgriezties Latvijā.

9 komentāri