Tiesībsargs pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” konstatē vairākus arvien nenovērstus trūkumus

2 komentāri
Tiesībsargs pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” konstatē vairākus arvien nenovērstus trūkumus
EDIJS PĀLENS, LETA

Tiesībsarga birojs atkārtotā pārbaudē sociālās korekcijas izglītības iestādē “Naukšēni” konstatējis virkni nenovērstu trūkumu, kas sākotnēji fiksēti 2016.gadā, aģentūra LETA uzzināja birojā.

Marta beigās Tiesībsarga biroja pārstāvji devās vizītē sociālās korekcijas izglītības iestādi “Naukšēni”. Vizītes mērķis bija veikt pēcpārbaudi par ieviesto rekomendāciju izpildi pēc 2016.gada pārbaudes. Vizītes laikā tika veiktas pārrunas ar bērniem un iestāžu darbiniekiem, kā arī pārbaudītas izolatoru telpas un noteikta dokumentācija.

Pārbaudē tika konstatēts, ka virkne tiesībsarga rekomendāciju tikušas ņemtas vērā. Piemēram, veikti grozījumi iekšējās kārtības noteikumos attiecībā uz nepilngadīgo personu izolēšanas ilgumu – bērni vairs netiek izolēti par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem ilgāk pa trim dienām vai nedēļu.

Tāpat īslaicīgas izolēšanas telpā (karcerī) nepilngadīgā persona var tikt ievietota tikai ar iestādes vadītāja lēmumu, savukārt bērns tiek iepazīstināts ar lēmumu un ir paredzēta iespēja šo lēmumu pārsūdzēt. Īslaicīgas izolēšanas telpa salīdzinājumā ar 2016.gada praksi tiek izmantota ļoti reti, piemēram, 2018.gadā – vienu reizi. Tikai vienas īslaicīgās izolēšanas telpas vide tika uzlabota. Vienlaikus 2018.gadā bija nodrošināti atbalsta pasākumi iestādes darbiniekiem, kā arī regulāras supervīzijas.

Taču pārbaudes vizītes laikā konstatēti arī vairāki trūkumi. Tiesībsarga biroja speciālisti konstatējuši, ka iestādē trūkst sociālo rehabilitāciju programmu atkarīgajām personām un nepilngadīgajām personām, kas veikuši noziedzīgus nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Tāpat netiek nodrošināta nepilngadīgo personu efektīva uzraudzība nakts laikā.

Joprojām par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem nepilngadīgajiem var piemērot sodu – zvanu aizliegšanu, kas, kā norādīja birojā, nav pieļaujams.

Turpmāk būtu nepieciešams veikt uzlabojumus īslaicīgas izolēšanas telpās, jāievieš bērniem draudzīgs sūdzību/pārsūdzību iesniegšanas mehānisms, kā arī jāturpina rīkot regulāras supervīzijas un rīkot emocionālā atbalsta pasākumi darbiniekiem.

2 komentāri