Tiesa liek vēja parku attīstītājam “Winergy” valstij atmaksāt 2,13 miljonus eiro

0 Komentāru
Tiesa liek vēja parku attīstītājam “Winergy” valstij atmaksāt 2,13 miljonus eiro
KASPARS KRAFTS, F64

Ar Augstākās tiesas (AT) lēmumu noraidīt vēju parka attīstītāja SIA “Winergy” kasācijas sūdzību, spēkā stājies spriedums, ar kuru uzņēmumam uzdots atmaksāt valsts budžetā 2 134 307,72 eiro, liecina portālā “manas.tiesa.lv” pieejamā informācija.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumu šajā lietā pasludināja 2017. gadā. Atmaksājamā nauda ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi.

Kā norādīts VARAM 2. aprīlī presei izplatītajā paziņojumā, tiesa atzina, ka “Winergy” nepienācīgi izpildīja līgumu, kas noslēgts starp “Winergy”, VARAM un SIA “Vides investīciju fonds” 2011. gada 19. septembrī. Līgums noslēgts par projekta “Vēja elektrostaciju tehnoloģiju iegāde un ieviešana elektroenerģijas ražošanai Popes pagastā “Platenes pļavās”” īstenošanu, un VARAM bija tiesisks pamats to izbeigt, izmaksāto finansējumu atprasot.

Ministrija strīdus līgumu izbeidza 2013. gada novembrī, pamatojoties uz vairākiem “Winergy” pieļautiem līguma pārkāpumiem, tostarp, maksātnespējas procesa uzsākšanu, kas izslēdza iespēju vispār pretendēt uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu izmaksu.

Ar pieteikumu tiesā par “Winergy” pienākumu atmaksāt saņemtos līdzekļus VARAM vērsās 2014. gada martā.

Noraidot “Winergy” kasācijas sūdzību, Augstākā tiesa cita starpā atzina, ka līguma izbeigšanas brīdī pastāvēja apstākļu kopums, kas liecināja, ka “Winergy” ir finansiālas grūtības un uzņēmums negodprātīgi izturas pret līguma saistību izpildi. Ja VARAM šādos apstākļos neizbeigtu līgumu, pastāvētu objektīvs risks, ka valsts zaudēs izmaksāto finansējumu, un šāda iestādes rīcība būtu vērtējama kā nolaidīga un neatbilstoša finansiālās piesardzības principam, norādīja tiesa.

Preses paziņojumā arī norādīts, ka AT piekrita apgabaltiesas secinājumam, ka konkrētajos apstākļos ministrija pamatoti devusi priekšroku sabiedrības interesēm uz publiskā finansējuma efektīvu izmantošanu, neizšķērdēšanu un efektīvas izlietošanas uzraudzību iepretim “Winergy” interesei uz līguma turpināšanu.

0 Komentāru