Taisnīgāk un skaidrāk – Valsts zemes dienests izstrādājis jaunu kadastrālās vērtēšanas metodiku

1 komentārs
Taisnīgāk un skaidrāk – Valsts zemes dienests izstrādājis jaunu kadastrālās vērtēšanas metodiku
KASPARS KRAFTS, F64

Valsts zemes dienests beidzot izstrādājis jaunu kadastrālās vērtēšanas metodiku, kas būšot taisnīgāka un skaidrāka visiem nekustamā īpašuma saimniekiem. Pēc šīs metodikas noteiktās jaunās kadastrālās vērtības kļūs zināmas pēc pusotra gada un jau tagad tiek pieļauts, ka tās palielināsies Rīgā un Jūrmalā.

Tā nav revolūcija, bet aprēķinu pilnveidošana, norāda Valsts zemes dienesta vadītāja Solvita Zvidriņa, iepazīstinot ar jauno kadastrālās vērtēšanas noteikumu projektu, kas nodots sabiedriskajai apspriešanai. Īpašumu vērtēšanu plānots vienkāršot, piemēram, būtiski mazinot to iedalījumus pēc lietošanas mērķa.

“Mērķis ir neveikt tik decentralizētu un sadrumstalotu šo te datu uzkrāšanu vai datu dalīšanu, jo tas praktiski nedod efektu un to vērtējumu priekš kadastrālās vērtības noteikšanas,” skaidro Zvidriņa.

Jaunumi kadastrālās vērtības noteikšanā būs gan daudzdzīvokļu, gan privātmāju īpašniekiem – kā palielinošs vai mazinošs faktors tiks ņemts ēkas būvniecības gads, ikgadējs nolietojums. Būtiski mazināsies apgrūtinājumu skaits, paliks vien tie, kas praktiski ietekmē vērtību – ūdensvads, elektrība, ceļi. Dzīvokļu īpašnieku gadījumā izstrādāts risinājums, lai nebūtu jāpārmaksā par koplietošanas pagalmiem, bet privātmāju gadījumā plānots ieviest speciālās vērtības.

Jaunā pieeja paredz kadastrālo vērtību noteikt maksimāli tuvu tirgus cenai, tas nozīmē, ka daļai īpašumu, sevišķi tie, kas ir būvēti pēdējos gados, kadastrālā vērtība, salīdzinot ar pašreizējo situāciju, varētu būtiski pieaugt.

Kāpums varētu būt jūtams Jūrmalā, Rīgā, pieļauj Valsts zemes dienesta vadītāja, kura gan vienlaikus mierina, ka lielākajai daļai īpašumu kadastrālās vērtības šobrīd jau sasniegušas vidējo tirgus līmeni.

“Piemēram, sērijveida daudzdzīvokļu mājās jau šobrīd tirgus vērtība ir diezgan tuva kadastrālai vērtībai. Bet, protams, daļa, kas šobrīd esošā metodikā ir bijis, ka objekti, kuri nodoti ekspluatācijā no 2000. gada – ne visiem kadastrālā vērtība ir tiK precīzi noteikta. Būs noteikti objekti, kuriem būs vērtības uz augšu,” norāda Valsts zemes dienesta vadītāja.

Šobrīd kadastrālās vērtības ir iesaldētas 2014. gada līmenī, jaunā vērtība katram īpašumam būtu zināma 2021. gadā, bet nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam to plānots izmanot no 2022. gada. Jaunās vērtības noteikšanā plānots izmantot nekustamā īpašuma tirgus datus par četriem gadiem, tos fiksējot šogad 1. jūlijā, tātad pa šo laiku nekustamā īpašuma tirgū cenas būs augušas, satraukusies Tieslietu ministrija. Lai iedzīvotāji nepiedzīvotu nodokļu šoku, Finanšu ministrija un pašvaldības aicinātas šo laiku izmantot un pārvērtēt īpašuma nodokļa politiku.

“Mēs arī piedāvāsim, ka zemes dienests jau būs sagatavojis virkni tehnoloģisku risinājumu, kā izmantot dažādus nodokļu politikas elementus, lai pielāgotu iegūto vērtību cilvēku maksātspējai un attiecīgi tā nodokļu politika izveidotos atbilstoša,” teic Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Mediņa.

Finanšu ministrija atzīst, ka vēl neko īsti nevar iesākt, kamēr nav zināmas aptuvenās īpašumu nākotnes vērtības. Kadastrālās vērtēšanas noteikumu sabiedriskā apspriešana paredzēta līdz 14. maijam, lai pēc tam projektu varētu vasarā apstiprināt valdībā.

1 komentārs