Speciālo uzdevumu vienības dižkareivja bojāejā saskata piecu amatpersonu vainu

Pievienot komentāru
Speciālo uzdevumu vienības dižkareivja bojāejā saskata piecu amatpersonu vainu
Foto: LETA

Dienesta izmeklēšanā secināts, ka saistībā ar maijā notikušo traģēdiju Speciālo uzdevumu vienībā (SUV) pārkāpumus izdarījušas piecas amatpersonas, stāstīja Aizsardzības ministrijā.

7.maijā mācību laikā Rīgas jūras līcī notikušajā traģēdijā gāja bojā SUV dižkareivis, bet viņa kolēģis cieta. Šī vienība miera apstākļos zaudējusi ceturto karavīru pēdējo astoņu gadu laikā. Nelaimes gadījums notika SUV ātrgaitas laivas vadīšanas nodarbības laikā Rīgas jūras līcī. Tās mērķis bija veikt treniņus iemaņu paaugstināšanai un nostiprināšanai, pilnveidojot manevrēšanas prasmes atklātos ūdeņos.

Ar aizsardzības ministra pavēli izveidotā dienesta izmeklēšanas komisija, kurai tika uzdots noskaidrot SUV laivas vadīšanas nodarbībās 7.maijā notikušā nelaimes gadījuma apstākļus un atbildīgo amatpersonu atbildību, izmeklēšanu ir pabeigusi.

Tās sagatavotajā dienesta izmeklēšanas atzinumā, kas nosūtīts arī Militārās policijas Izmeklēšanas dienestam pievienošanai sāktajam kriminālprocesam, secināts, ka vienībā nav ievērota virkne normatīvo aktu un taktisko un tehnisko procedūru, kas saistīti ar RHIB tipa laivas vadīšanas nodarbībām.

Izmeklēšanā secināts, ka normatīvo aktu un procedūru pārkāpumu izdarījušas vairākas atbildīgās amatpersonas – vienības komandieris, štāba priekšnieks, plānošanas daļas priekšnieks, personāla nodaļas speciālists un kuteru atbalsta nodaļas komandieris -, tāpēc izmeklēšanā izteikts priekšlikums par izdarītajiem pārkāpumiem pēc iepazīstināšanas ar izmeklēšanas atzinumu tās saukt pie disciplinārās atbildības.

Pavēle par amatpersonu disciplinārsodīšanu tiks parakstīta šodien.

Traģēdijas brīdī SUV komandieris bija komandleitnants Andrejs Zaburdajevs. Jūnijā vienības vadību pārņēma majors Juris Ušackis.

Izmeklēšanā secināts, ka vienībā nepieciešams mainīt noteikto ziņošanas kārtību, kas attiecas tieši uz paaugstinātas bīstamības nodarbību norisi, samazinot ziņošanas laiku intervālu un adresātu skaitu, kā arī izstrādāt šādu nodarbību laikā notikušu ārkārtas gadījumu novēršanas rīcības plānu.

Savukārt pēc nelaimes gadījuma speciālās izmeklēšanas slēdziena sagatavošanas tika nolemts par kompensācijas 100 000 eiro apmērā izmaksāšanu bojāgājušā karavīra tuviniekiem.

Joprojām turpinās Militārās policijas sāktais kriminālprocess, kas tika sākts par nelaimes gadījuma faktu.

Sākotnējā informācija liecina, ka, iespējams, notikusi tehniska rakstura kļūme, kuras dēļ, manevra laikā karavīriem izkrītot no laivas, tā neapstājās, bet turpināja kustību, tādējādi abiem karavīriem nebija iespēju tikt atpakaļ laivā.

To vadīja sertificēts instruktors ar pirmās palīdzības un glābšanas uz ūdens kvalifikāciju, kurš bija arī nodarbības vadītājs ar pieredzi ūdens operāciju veikšanā. Sertifikāts iegūts laivu vadītāju glābēju kursā. Šajā nelaimes gadījumā viņš ir cietušais karavīrs.

Nodarbībās izmantotā “RHIB” tipa laiva nelaimes gadījuma rajonā atrasta, un tā ir nodota ekspertu rīcībā. Laiva bija atbilstoša prasībām, taču to, vai peldlīdzeklim bija tehniskas problēmas, noskaidros izmeklēšanā.

Pirms nodarbības veikta laivas un ekipējuma pārbaude, kā arī personālsastāvam noteiktas obligātās drošības instruktāžas.

Nodarbības laikā abi karavīri bija ģērbti hidrotērpos un ekipēti atbilstoši iepriekš izvērtētajiem laikapstākļiem un nodarbības specifikai. Abiem bija individuālie glābšanas līdzekļi.