Šogad lielākais sods par datu aizsardzības regulas pārkāpumiem – 150 000 eiro

2 komentāri
Šogad lielākais sods par datu aizsardzības regulas pārkāpumiem – 150 000 eiro
LETA

Datu valsts inspekcija (DVI) šogad par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) pārkāpumiem 15 gadījumos piemērojusi naudas sodus 300 līdz pat 150 000 eiro apmērā, aģentūra LETA uzzināja inspekcijā.

DVI līdz šī gada 17.decembrim kopumā bija saņemtas 1197 sūdzības un sāktas 107 pārbaudes lietas par, iespējams, nelikumīgu personas datu apstrādi un aizsardzību, neievērojot normatīvā akta prasības.

Izvērtējot saņemto sūdzību saturu un iespējamo pārkāpumu, inspekcija 194 gadījumos izmantoja VDAR noteiktās korektīvās pilnvaras, lai novērstu konstatētās neatbilstības.

Inspekcijā norādīja, ka gadījumos, ja tiek konstatētas nelikumīgas darbības ar fiziskas personas datiem, tiek ņemti vērā VDAR noteiktie nosacījumi, piemēram, pārkāpuma būtība, smagums un ilgums, ņemot vērā attiecīgo datu apstrādes veidu, apmēru vai nolūku, ietekmēto datu subjektu skaitu un tiem nodarītā kaitējuma apmēru, sadarbību ar DVI, lai novērstu pārkāpumu, kā arī to, vai pārkāpums ir izdarīts ar vai bez iepriekšēja nodoma.

Vienlaikus, inspekcijā vērsa uzmanību, ka VDAR normas paredz, ka datu pārzinim personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņot par pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

Papildus iepriekš minētajām sūdzībām, DVI 2019.gadā saņēma 106 datu aizsardzības pārkāpumu paziņojumus.

2 komentāri