Skolotāji Neretā valda asaras – reformas dēļ algas sarūk pat par 200 eiro

33 komentāri
Skolotāji Neretā valda asaras – reformas dēļ algas sarūk pat par 200 eiro

Skolotāju algu reforma, kas solīja lielāku darba samaksu, daudzās Latvijas malās īstenībā nesusi smagu vilšanos. Pazemotas un apmuļķotas jūtas gandrīz visas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolotājas – viņām jaunās algas ir krietni mazākas, vidēji par 119 eiro.

Skolas vadība uzskata, ka Izglītības ministrija ir maldinājusi sabiedrību, apgalvojot, ka pēc reformas lielākajai daļai skolotāju algas augs. Tā vietā mācībspēki domā, no kādiem tēriņiem jāatsakās, lai varētu pienācīgi dzīvot.

Zināja, ka būs slikti, bet negaidīja, ka tik ļoti

Neretas vidusskolā mācās 167 skolēni, tas ir par 10 mazāk nekā pērn. Viņus izglīto 25 skolotāji. Kad vasarā valdība apstiprināja reformu plānu, skolā bija skaidrs, ka uz viņiem pārmaiņas atsauksies ar mīnus zīmi. Taču tā kā Izglītības ministrija, runājot par reformām, allaž bija uzsvērusi, ka lielākajai daļa skolotāju algas augs, Neretā neviens negatavojās tam, ka visiem skolas skolotājiem algas saruks. Vidēji par 119 eiro. Vienīgi angļu valodas skolotāja piedzīvojusi algas kāpumu par 8 eiro un 11 centiem.

Laima Grebska
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore

Man tiešām bija kauns. 31 gadu vadot šo skolu, kurā pati esmu mācījusies un uzsākusi darba gaitas, man bija kauns paskatīties saviem kolēģiem acīs. Tik liels tas kritums, tāda gradācija… Un par to veidu, kā tas viss ir noticis.

Darot to pašu, saņem mazāk

Viens no iemesliem algu kritumam ir skolēnu skaita samazinājums, jo no tā atkarīga kopējā naudas masa uz skolu. Taču, saskaņā ar jauno darba algas modeli, skolotājiem noņemtas piemaksas par pedagogu kvalitātes pakāpēm. Iepriekš tās tika maksātas arī par stundu gatavošanu, konsultācijām, klases audzināšanu, mājas darbu labošanu, bet tagad maksā tikai par reālajām novadītajām stundām. Matemātikas un ekonomikas skolotāja darot to pašu darbu, ko agrāk, nu saņem mazāk.

Sarmīte Sniķere
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Es izskaitļoju, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, alga man ir aptuveni par 16% mazāka, naudas izteiksmē – par 158 eiro mazāka. Tas ir ļoti daudz. Ņemot vērā, ka es strādāju tikai par 3 stundām mazāk, bet klašu piepildījums man ir tāds pats.

Krievu valodas skolotājai alga sarukusi vēl vairāk – par 198 eiro. Lai gan stundu skaits arī samazinājies tikai par trim. Viņai nu, gribot negribot, domas kavējas pie tā, ko vēl bez mājokļa maksājumiem un pārtikas varēs atļauties.

Ludmila Kolpakova
Krievu valodas skolotāja

Katrs jau tagad rēķinās, no kā ir jāatsakās. Varbūt nevērsim vairs atļauties aizbraukt uz to pašu teātri, mums ir liels gabals līdz Rīgai, par ceļu jāmaksā un biļetes. Bet nevarēšu atteikties es no zālēm, nu tas, kas ir nepieciešams. Bet nu ir lietas, no kurām mēs spiesti būsim attiekties. Bet nu vispār tāda bēdīga situācija, emocionāli un psiholoģiski.

FOTO:

Skolotāji vērtē – reformas veidotāji pelnījuši divnieku

Neretas vidusskolas absolventi ik gadu uzrāda labus rezultātus eksāmenos. No valsts olimpiādēm atved arī godalgas. Mācību pārzine, valdot asaras, teic, ka vairāk par algu samazinājumu, sāpinot valsts attieksme pret godprātīgiem skolotājiem.

Viktorija Trukša
Ķīmijas skolotāja, direktores vietniece izglītības jautājumos

Mūsu skolā skolotājs konsultējot, piemēram, pētniecisko darbu rakstīšanu, nekad neskatās uz stundu skaitu, nekad neskatās pulkstenī un laiku. Bet šī konsultācija notiek pēc būtības un kvalitatīvi. Tāpat arī par gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem, mācību gada noslēgumā notiek uzsvaru likšana atsevišķās tēmās.

Ar reformas ietekmi neapmierinātie skolotāji jau nosūtījuši vēstuli ministrijai, Valsts kancelejai un Pašvaldību savienībai, aicinot situāciju vērst par labu.

Sarmīte Sniķere
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Kaut kas nav pareizi, man, kā matemātikas skolotājai, liekas, ja lielākajai daļai pedagogu algas samazinās, nu tad tas ir aplami, tad reforma ir izgāzusies. Kā es teiktu, dabūjuši divnieku! Apaļu lielu divnieku dabūjuši visi Izglītības ministrijā strādājošie, kas ar finansēm strādā.

Lai kaut nedaudz pieliktu pie pedagogu algām, skolas vadība lūgšot palīdzību no pašvaldības. Prasot, piemēram, apmaksāt interešu izglītības pulciņu vadīšanu.

Video