Skolēni un skolotāji vidi Latvijas skolās vērtē kā godīgu un saliedētu, secināts aptaujā

0 Komentāru
Skolēni un skolotāji vidi Latvijas skolās vērtē kā godīgu un saliedētu, secināts aptaujā
FOTO: LETA

Latvijas skolēni un skolotāji 2016. gada maijā veiktajā aptaujā norādīja, ka viņu klases un skolas vidi raksturo draudzīgums un izpalīdzīgums, godīgums un atklātība, cieņa vienam pret otru, kā arī saliedētība un vienotas komandas izjūta.

Kopumā 76% aptaujāto skolēnu un 83% skolotāju Latvijas skolu vidi vērtē pozitīvi. Pārējie respondenti – 17% skolotāju un 24% skolēnu – vēl joprojām izceļ tādas aktuālas problēmas kā, piemēram, pārlieku sīva konkurence, neuzticēšanās un piesardzīgums vienam pret otru, necieņa un agresivitāte, kā arī spilgti izteikts individuālisms.

Par samērā draudzīgu vidi Latvijas skolās liecina arī fakts, ka 47% skolēnu 2015./2016. mācību gadā vispār nav saskārušies ar konfliktsituācijām klasē vai skolā, bet 43% skolēnu, tie kuri ir saskārušies, spējuši to veiksmīgi atrisināt. Līdzīgi atzīmē arī skolotāji, no kuriem 39% nav bijušas domstarpības ar kādu no skolēniem un 44%, kam ir bijušas domstarpības, tās ir atrisinājuši. Jāatzīmē gan, ka 16% skolotāju un 10% skolēnu atzīmē, ka tiem bijis nopietns konflikts vai konflikti, kas joprojām nav atrisinājušies.

Kā uzskata aptaujātie skolotāji, galvenais emocionālās un fiziskās vardarbības iemesls ir ģimene, no kuras nāk skolēni. Klasē bieži vien bērni un jaunieši ir  no ļoti dažādām ģimenēm – labvēlīgām un ne tik ļoti. Ne vienmēr vecāki velta pietiekami daudz uzmanības saviem bērniem, skaidrojot par vērtībām un uzvedības normām.

Protams, skolotājiem arī ir jāstrādā pie audzināšanas, bet pamatam vienmēr ir jānāk no ģimenes. Tas, kā skola var mazināt vardarbības gadījumus un veicināt  draudzīgāku un veselīgāku vidi ir neformālās izglītības pasākumi, darbs ar vecākiem – to iesaiste skolas dzīvē, individuālais darbs ar katru skolēnu un, protams, kopīgi pasākumi. Pat aktīva darbošanās komandās projektu nedēļas ietvaros vienmēr palīdz skolēniem atvērties, uzzināt vienam par otru, kļūt tuvākiem un brīvākiem savu ideju un domu izpausmē. Nozīmīgi ir arī ārpusskolas pasākumi, ekskursijas, sporta un radošās sacensības.

0 Komentāru