Skolas pārstāve atzīst, ka skolēni neprot sarunāties. Vai mobilajam tālrunim ir vieta mācību iestādē?

2 komentāri

Francijā likumdevēji gatavojas izglītības iestādēs aizliegt lietot viedierīces. Arī Latvijā šis jautājums ir aktuāls – kamēr daļā skolu mobilo tālruņu liegums jau ir ieviests, citās skolās diskusija vēl turpinās. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka šā jautājuma regulēšanā nevēlas iesaistīties.

Skolēni un mobilais tālrunis ir teju nešķirami jēdzieni. Ikšķiles vidusskolas direktores vietniece Inguna Bērziņa norāda, skolēni tik ļoti daudz laika pavadīja ar saviem tālruņiem, ka viņi teju vairs nekomunicēja savā starpā.

“Nemāk sarunāties, mēs runājam par prasmi attīstīt saskarsmi, kādā veidā tad tu attīstīsi. Citi priecājas, spēlīti spēlējot, bet patiesībā priecājas, tikai spēlīti spēlējot, tad, kad klases vakarā vajag kādu rotaļu uzspēlēt, sadoties rokās, viņi vairs to nemāk,” norāda Ikšķiles vidusskolas direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases nodarbībās.

Tāpēc pirms trijiem gadiem nolemts, ka skolā ne mācību stundu laikā, ne starpbrīdī skolēniem un arī pedagogiem telefonam jābūt izslēgtam un noslēptam somā.

“Tad mēs sapirkām gumijas un pagalmā lēkāja, atsvaidzināja astoņdesmito gadu gumijas lēkšanu, nopirkām arī galda tenisu, jo kaut kas jau ir jāliek vietā.” Latvijā ir vēl vairākas skolas, kurās jau ir ieviesti mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumi.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) pārstāvis Juris Zīverts atbalsta skolu centienus uzlabot disciplīnu skolās. Tomēr liegumam lietot mobilo tālruni ir katras skolas neatkarīgs lēmums: “Katrai skolai ir sava veida autonomija un savi gadījumi, ko viņi grib panākt ar šo, vai pilnīgi ierobežot vai tieši ne, neierobežot, vai regulēt savādākā veidā. Jo ir jau dažādas aplikācijas un lietotnes, kuras varam izmantot mācību procesā.”

Dienesta pārstāvis piebilst, ka vienots mobilo tālruņu lietošanas liegums visām skolām var radīt arī nevajadzīgus traucējumus, piemēram, reizēs, kad tālruņus vai planšetes skola nolems izmantot mācību procesā.

Vecākiem pret tālruņu lietošanas liegumu ne vienmēr ir atbalstoša nostāja. Māmiņu kluba vadītāja Sandija Salaka norāda, ka ir jābūt iespējai vecākam ar bērnu sazināties: “Jāsaprot arī to, ka bērni sazinās arī ar vecākiem, ne tikai zvana, bet arī “WhatsApp” grupās. Viņiem ir treniņi, viņiem ir pulciņi, tas ir komunikācijas mehānisms. Kāpēc mums no tā vajadzētu tagad atteikties?”

Pedagogi gan norāda, ka jebkuru ziņu var nodot ar dežuranta starpniecību, kurš ir vienmēr sazvanāms. Maija jau astoņus gadus mācās skolā Francijā, kur mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums jau ir pašsaprotama lieta. Viņa norāda, ka arī tur bija lieguma pretinieki, taču nu jau noteikumi tiek ļoti stingri ievēroti.

“Skolotāja, direktore, ja kāds ierauga telefonu, tad to vienkārši paņem un direktores birojā vecāki viņu var savākt. To nedrīkst redzēt ne ieslēgtu, ne izslēgtu, viņam vienmēr jābūt somā,” saka Maija Stūrmane, kura mācās skolā Francijā.

Vairāku valstu pētnieku darbi ir uzrādījuši arī saistību starp mobilo tālruņu lietošanas liegumu un sekmju uzlabošanos. Bērni, kuriem prāts nav aizņemts ar spēlītēm vai nemitīgu sarakstīšanos sociālajos tīklos, var vairāk nodoties mācībām un sevis pilnveidošanai.

2 komentāri