“Šeit nebija vienaldzīgo un laiks aizritēja nemanot.” Stāsts par simtgades dziesmu svētkiem un ieguldīto darbu

2 komentāri

Latvijas simtgades skaistākos brīžus daudzi no mums piedzīvoja dziesmu un deju svētkos. Par šī latvietības vulkāna izvirdumu parūpējās kopumā četrdesmit trīs tūkstoši svētku dalībnieku.

Daudz bija svētku pasākumu, taču kulminācija bija noslēguma koncerts Mežaparkā. TV3 Ziņas devās pie vīra, bez kura īpašajām spējām cilvēku kustība Mežaparkā pārvērstos vienā lielā juceklī.

Jau divdesmit gadu garumā šis ļoti svarīgais darbs, dalībnieku izvietošanu estrādē, ir diriģenta Jāņa Baltiņa atbildība. Koru uzgājieni ir kā maza horeogrāfija, un Baltiņš zina katra kora atrašanās vietu.

2 komentāri