Komentāri

Mednieku kolektīvs Latvijā šobrīd noveco, bet jaunie mednieki dažkārt nespēj izvērtēt šīs nodarbošanās specifiku un atbildību, kas ar to saistīta. Šādu tendenci novērojuši paši mednieki un tā ir novērojama arī Eiropā.

Zināms, ka Eiropas valstīs vidējais mednieka vecums ir ap 58 gadiem, kaimiņos Igaunijā ap 54 gadiem. Latvijā līdzīgi.

Mednieku kolektīva novecošana saistīta arī ar dažādu tautsaimniecības jomu problēmām, jo, samazinoties aktīvo mednieku skaitam, var ciest paši dzīvnieki, kā arī, piemēram, mežsaimniecība un lauksaimniecība, kā arī pilsētvide.

Latvijas Mednieku asociācija uzsver, ka ikviena mednieka pamatuzdevums ir rūpes par meža zvēru populāciju Latvijas teritorijā kopumā un medības ir tikai kontroles līdzeklis.

Latvijas Mednieku asociācija lēš, ka kopējais mednieku skaits valstī varētu sasniegt aptuveni 25 tūkstošus cilvēku, taču aktīvi no tiem varētu būt apmēram puse.

Lasi vēl